งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคและวิธีการปลูกผัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคและวิธีการปลูกผัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคและวิธีการปลูกผัก
โดย นางอรสา ดิสถาพร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ผักตระกูลแตง และตระกูลถั่ว
ตระกูลแตง : แตงกวา แตงโม แตงไทย บวบ มะระ น้ำเต้า ฟักแม้ว ฟักทอง ตระกูลถั่ว : ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ถั่วแขก

3 วิธีปลูก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก หยอดเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง
ถอนแยก หลุมละ 1-2 ต้น เมื่อมีใบจริง 3-5 ใบ ระยะแรกก่อนการออกดอกใช้ปุ๋ยยูเรีย เริ่มออกดอก ใช้สูตร หรือ ให้น้ำสม่ำเสมอ อายุการเก็บเกี่ยว วัน ปัญหา : ต้นกล้าเน่า เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ โรคราแป้ง ราน้ำค้าง โรคเหี่ยว

4 การทำลายด้วงเต่าแตง ขาดธาตุอาหาร

5

6 ผักตระกูลกะหล่ำ และผักกาด
ตระกูลกะหล่ำ : กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า กะหล่ำปม บร๊อคโคลี ตระกูลผักกาด : ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว ผักสลัดต่างๆ

7 วิธีปลูก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก
หยอดเมล็ดในหลุมหรือโรยเมล็ดเป็นแถว หรือหว่านบางๆ ในแปลงปลูก กล้าผักมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยก จัดระยะปลูก ใส่ปุ๋ยยูเรีย ครั้งแรก หลังถอนแยก จัดระยะปลูก ครั้งที่ 2 ใส่ยูเรีย , ให้น้ำสม่ำเสมอ

8 วิธีปลูก (ต่อ) คะน้า กวางตุ้ง อายุเก็บเกี่ยว 30-45 วัน
คะน้า กวางตุ้ง อายุเก็บเกี่ยว วัน ผักกาดหัว วัน ผักกาดขาวปลี เขียวปลี และกะหล่ำต่างๆ วัน การเก็บเกี่ยว ตัดให้เหลือตอ (2-3 ข้อ) ดูแลให้น้ำและปุ๋ย เก็บเกี่ยวได้อีก 2-3 ครั้ง ปัญหา : โรคเน่าคอดิน เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก หนอนกระทู้ ใบจุด ด้วงหมัดผัก

9 หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ โรคเน่าเละ

10

11 ผักตระกูลพริก และมะเขือ
พริก : พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกเหลือง มะเขือ : มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ วิธีปลูก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก

12 วิธีปลูก (ต่อ) หยอดเมล็ดในหลุมหรือเพาะกล้าแล้วย้ายปลูก อายุกล้า 30 วัน
ใส่ปุ๋ยยูเรีย ครั้งแรก เมื่อกล้าตั้งตัวได้ เริ่มออกดอก ใช้ปุ๋ย หรือ ให้น้ำสม่ำเสมอ อายุการเก็บเกี่ยว วัน หลังย้ายกล้า ปัญหา : โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว ใบจุด โรคราแป้ง ใบไหม้ โรคกุ้งแห้ง หนอนเจาะผล

13 การทำลายเพลี้ยไฟ การทำลายหนอนเจาะผล

14

15 ตระกูลผักชี และตระกูลผักบุ้ง
วิธีปลูก แช่เมล็ดในน้ำอุ่น ครึ่งชั่วโมง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หว่านเมล็ดหรือ โรยเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว เซนติเมตร ถอนแยกจัดระยะให้โปร่ง เมื่อกล้ามีใบจริง

16 วิธีปลูก (ต่อ) ใช้ปุ๋ยยูเรียหลังถอนแยกหรือจัดระยะปลูก ให้น้ำสม่ำเสมอ
ผักบุ้งต้องการแสงตลอดวัน ผักชี และคื่นฉ่าย ไม่ชอบแดดจัด อายุการเก็บเกี่ยว ผักบุ้ง วัน ผักชี วัน และคื่นฉ่าย วัน ปัญหา : กล้าเน่า ราสนิมขาว ใบจุด เพลี้ยอ่อน

17 ราสนิมขาว การทำลายของเพลี้ยอ่อน

18 ตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และผักชีฝรั่ง
ตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และผักชีฝรั่ง วิธีปลูก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใช้เมล็ดหรือกิ่งพันธุ์ ใช้เมล็ดโรยปลูกเป็นหลุม หว่านหรือโรยเป็นแถว กล้ามีใบจริง 2-3 ใบ จัดระยะปลูก

19 วิธีปลูก (ต่อ) ใส่ปุ๋ยยูเรียครั้งแรกหลังจัดระยะปลูก ให้น้ำสม่ำเสมอ
โหระพา กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวเมื่อ อายุ 50 วัน เด็ดดอกทิ้ง เพื่อให้ใบเจริญได้เต็มที่

20 วิธีปลูก (ต่อ) ผักชีฝรั่ง ตัดใบไปรับประทาน ทิ้งลำต้นไว้ใส่ปุ๋ย และรดน้ำสม่ำเสมอจะเจริญเติบโตได้ ปัญหา : เพลี้ยอ่อน มด หนอนใยผัก ใบจุด ใบไหม้

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคและวิธีการปลูกผัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google