งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน) นำเสนอโดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท.น่าน เขต ๒

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
คำที่ใช้ รร ( ร หัน) จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมาย รร หรือ ร หัน ๒. นักเรียนอ่านและเขียนคำที่ใช้ ร หัน ได้ถูกต้องตามหลักการ ๓. นักเรียนสามารถนำคำที่ใช้ ร หัน มาสร้างเป็นประโยคได้ถูกต้อง

3 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) มาตราฐานการเรียนรู้ สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) แบบทดสอบก่อนเรียน
จงเติมคำที่ใช้ รร ในข้อความให้เหมาะสม 1. คุณแม่ไปงานพบปะ กับเพื่อน ๆ สมัยอนุบาล 2. วันเข้า ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 3. คนทำดีตายไปแล้วจะได้ขึ้น 4. ชายคนนั้นมีอาชีพเป็น รับจ้างแบกหาม 5. มนุษย์เป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น เพราะ ที่ห่อหุ้มโลกถูกทำลาย

5 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) “ รร” เป็นพยัญชนะ ๒ ตัว ที่เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะ ต้นที่ไม่มีรูปสระ โดย ร ตัวหน้า ทำหน้าที่เหมือนมีสระอะ หรือ เป็นไม้หันอากาศ ส่วน ร ตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกด (แม่กน)

6 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) หลักการอ่าน ร หัน
๑. คำที่ใช้ รร โดยไม่มีตัวสะกด จะอ่านออกเสียงเป็น อัน เช่น กรรไกร อ่านว่า กัน - ไกร จรรยา อ่านว่า จัน - ยา หรรษา อ่านว่า หัน - สา บรรลุ อ่านว่า บัน - ลุ

7 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) ๒. ถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นตามหลัง “รร” เวลาอ่านจะออก เสียงพยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกด เช่น ศตวรรษ อ่านว่า สะ - ตะ - วัด วรรณ อ่านว่า วัน ศิลปกรรม อ่านว่า สิน-ละ-ปะ-กัม ธรรม อ่านว่า ทัม (ทำ) สรรพนาม อ่านว่า สับ - พะ - นาม

8 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) ๓. คำที่ใช้ รร แบบมีตัวสะกด และมีตัวการันทางด้านท้าย จะอ่านออกเสียงเป็น ไม้หันอากาศกับตัวสะกดแม่ กน เช่น สวรรค์ อ่านว่า สะ - หวัน ครรภ์ อ่านว่า คัน อัศจรรย์ อ่านว่า อัด - สะ - จัน

9 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) คำที่ใช้ “บัน” หรือ “บรร”
๑. การใช้ “บัน” เป็นพยางค์หน้าของคำ ปัจจุบันนิยมใช้ อยุ่ ๕ คำ ดังนี้ บันดาลลงบันได บันทึกให้ดูจงดี รื่นเริงบันเทิงมี เสียงบันลือสนั่นดัง (อาจารย์กำชัย ทองหล่อ)

10 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) ๒. การใช้ “บรร” จะใช้ในคำอื่นๆ ที่นอกเหนือจากคำที่ใช้ “บัน” ทั้ง ๕ คำ ดังนี้ บรรยายตั้งใจฟัง บรรลุยังที่จุดหมาย บรรเทาเจ็บปวดคลาย บรรจุหวายใส่กล่องพลัน บรรทัดบังคับเขียน บรรทุกเกวียนคงไม่ทัน บรรดาไทยมุงนั้น ระเบิดลั่นจะบรรลัย (อาจารย์เฉลา อรุณรัตน์)

11 คำที่ใช้ รร ( ร หัน) แบบทดสอบหลังเรียน
จงเติมคำที่ใช้ รร ในข้อความให้เหมาะสม 1. คุณแม่ไปงานพบปะ กับเพื่อน ๆ สมัยอนุบาล 2. วันเข้า ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 3. คนทำดีตายไปแล้วจะได้ขึ้น 4. ชายคนนั้นมีอาชีพเป็น รับจ้างแบกหาม 5. มนุษย์เป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น เพราะ ที่ห่อหุ้มโลกถูกทำลาย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำที่ใช้ รร ( ร หัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google