งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2
เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

2 การบอกเวลา กลางวัน เวลา 7.30 น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน
เวลา น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน เวลา น. อ่านว่า 19 นาฬิกา 30 นาที

3 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลา 9.10 น. True False

4 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลา น. True False

5 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลา 13 นาฬิกา 10 น.

6 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
นิดตื่นนอนเวลา น. True False

7 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
นิดเข้านอนเวลา น. True False

8 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง กลางวัน 2 นาฬิกา 9 นาที 2 นาฬิกา 45นาที 14 นาฬิกา 9 นาที 14 นาฬิกา 45 นาที

9 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง กลางคืน 12 นาฬิกา 12 นาฬิกา 12 นาที 24 นาฬิกา 24 นาฬิกา 12 นาที

10 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง กลางวัน 4 นาฬิกา 1 นาที 4 นาฬิกา 5 นาที 16 นาฬิกา 1 นาที 16 นาฬิกา 5 นาที

11 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง
คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง แดงตื่นนอนเวลา น. อีก 15 นาทีต่อมา แดงอาบน้ำ แดงอาบน้ำเวลา

12 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง
คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง ชั่วโมงเรียนตอนบ่ายเริ่มเมื่อเวลา น. หลังจาก 50 นาทีต่อมา เริ่มเรียนภาษาไทย เริ่มเรียนภาษาไทยเวลา

13 คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา
คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00

14 คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา
คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00

15 คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา
คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00

16 คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา
คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00

17 คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา
คำชี้แจง จงเติมเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 กลางวัน นาฬิกา นาที กลางคืน นาฬิกา นาที 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00

18 คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยงหน้าปัดนาฬิกากับเวลา
คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยงหน้าปัดนาฬิกากับเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที 12 นาฬิกา 25 นาที 17 นาฬิกา 15 นาที 21 นาฬิกา 30 นาที

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

20 จบแล้วค่ะ....แล้วเจอกันใหม่นะคะ
สวัสดี จบแล้วค่ะ....แล้วเจอกันใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google