งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง
การปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง ทั้งเดี่ยวและรวมวง ต้องมีความพร้อมเพรียงและความถูกต้อง ตามโน้ตเพลง ของผู้ประพันธ์ หลายเพลง ไม่ได้เริ่มต้นโน้ตตัวแรกที่จังหวะที่ จึงเป็นความสับสน และ ซับซ้อนในการนับจังหวะ กระบวนการนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง จึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง

2 ขั้นตอนการนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง
1.สังเกต เครื่องหมายกำหนดจังหวะ ว่าเพลงนี้มีอัตราจังหวะเท่าไร 2.นับจำนวนโน้ตที่เหลืออยู่ในห้องเพลงแรก 3.นำจังหวะเต็มของเพลงมาลบออก หากจังหวะที่ขาดไปมีจำนวนเท่าไร ให้นับถึงจังหวะนั้น 4. หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 อาจนับ 2 จังหวะสุดท้าย ของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น

3 1. ให้ดูว่า เพลงนี้มีอัตราห้องละกี่จังหวะ
1. ให้ดูว่า เพลงนี้มีอัตราห้องละกี่จังหวะ... ดูจากเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เลขตัวบน บอกจำนวนจังหวะในห้องเพลง เลขตัวล่าง บอกว่าโน้ตอะไรมีค่า หนึ่งจังหวะ หากเป็นเลข 4 อยู่ล่างตัวดำมีค่า 1 จังหวะ ตัวอย่าง

4 2. ให้นับจำนวนโน้ตที่เหลืออยู่ในห้องเพลงแรก
เพลงเก็บตะวัน ห้องเพลงแรก เหลือ 3 จังหวะ เพลงชื่นรัก ห้องเพลงแรก เหลือ 1 จังหวะ

5 3. นำจังหวะเต็มของเพลงมาลบออกหากจังหวะที่ขาดไปมีจำนวนเท่าไร ให้นับถึงจังหวะนั้น เช่นเพลงห้องละ 4 จังหวะ แต่มีโน้ตเหลืออยู่ 3 จังหวะจึงขาด 1 จังหวะ ให้นับ 1(อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้นเพื่อเตรียม เช่น )

6 ขาด 2 จังหวะ ให้นับ 1....2.... ตัวอย่าง

7 ขาด 3 จังหวะ ให้นับ 1....2....3... ตัวอย่าง

8 หากโน้ตที่ขาดไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจังหวะต่อไปที่เป็นจำนวนเต็ม
หากโน้ตที่ขาดไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจังหวะต่อไปที่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่าง โน้ตขาด ครึ่งจังหวะ ให้นับ 1 หรือ โน้ตขาด หนึ่งจังหวะครึ่ง ให้นับ โน้ตขาด สองจังหวะครึ่ง ให้นับ โน้ตขาด สามจังหวะครึ่ง ให้นับ

9 หากโน้ตที่ขาดไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจังหวะต่อไป
หากโน้ตที่ขาดไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจังหวะต่อไป โน้ตขาด ครึ่งจังหวะ ให้นับจังหวะที่ 1 (อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้นเพื่อเตรียม เช่น ) ตัวอย่าง เพลงค่าน้ำนม เพลงลุ่มเจ้าพระยา บุพเพ สันนิวาส

10 เพลง LIVE & LEARN ตัวอย่างเพลง
โน้ตขาด หนึ่งจังหวะครึ่ง ให้นับ เพลง LIVE & LEARN ตัวอย่างเพลง

11 โน้ตขาด สองจังหวะครึ่ง ให้นับ 1...2... 3...
โน้ตขาด สองจังหวะครึ่ง ให้นับ ตัวอย่าง

12 โน้ต ขาด สาม จังหวะครึ่ง ให้นับ 1 , 2 , 3 , 4 หรือ 3 , 4

13 4.หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น เช่น เพลงที่มี 2 จังหวะ ให้นับ ตัวอย่าง

14 4.หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1
ในบทเพลงที่มี 3 จังหวะ ให้นับ หรือ

15 4.หากโน้ตเริ่มจังหวะที่ 1 อาจนับ 2 จังหวะสุดท้ายของห้องเพลงสมมติก่อนหน้านั้น เช่น เพลงที่มี 4 จังหวะ ให้นับ

16

17


ดาวน์โหลด ppt การนับจังหวะก่อนขึ้นเพลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google