งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คุณครูณิชากานต์ คำมา โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ผู้เรียนรู้วิธีสร้างภาพเทคนิคและนำไปประยุกต์ใช้ได้

3 การวาดภาพด้วย พู่กัน หรือแปรง Brush
ตัวชี้ของเม้าส์จะเป็นรูปเครื่องหมายบวก เมื่ออยู่บนหน้าจอ     1.คลิก 3.วาด 2. เลือกขนาดของหัวแปรง ในกล่องรูปแบบ เครื่องมือ ซึ่งมีให้เลือก 12 ขนาด 2.เลือก 3. กดปุ่มซ้ายของเม้าส์แล้วลาก เพื่อวาดภาพตามต้องการ

4 การทำงานของปุ่มเลือกพื้นที่ทำงานที่มีรูปแบบอิสระ
การทำงานของปุ่มเลือกพื้นที่ทำงานที่มีรูปแบบอิสระ       ใช้เลือกพื้นที่ที่ต้องการตามรูปแบบต่างๆ 1.คลิก 2.เลือกพื้นที่ 3.ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

5 การวาดภาพด้วย ดินสอ Pencil
1.คลิก 2. กดปุ่มซ้ายของเม้าส์แล้วลาก เพื่อวาดภาพตามต้องการ ดังรูปตัวอย่าง 2.วาด

6 การระบายสี มีขั้นตอนดังนี้
การระบายสี มีขั้นตอนดังนี้  1. คลิกเครื่องมือรูปถังสี   (Fill) 1.คลิก 2. คลิกเลือกสีที่ต้องการเติมในกล่องสีด้านล่าง 3.คลิกเทสี 2.เลือกสี 3. คลิกตรงจุดที่ต้องการใส่สี

7 การพ่นสีด้วย สเปรย์ Airbrush
1.คลิก 2. คลิกเลือกขนาดของหัวพ่นในกล่อง รูปแบบเครื่องมือ มีให้เลือก 3 ขนาด 3.คลิกพ่นสี 2.เลือก 3. คลิกแล้วลาก เพื่อพ่นสี

8 การพิมพ์ตัวหนังสือ Text
คลิกเม้าส์ (Mouse) ไปที่ปุ่ม      คลิก เม้าส์ (Mouse) แดร๊กเป็นกรอบบนพื้นที่ทำงานสีขาว จะเกิดเส้นประ สามารถพิมพ์อักษรใดๆ ลงไปได้ เมื่อเลือกปุ่ม      จากกล่องเครื่องมือ จะพบว่ามีกล่องอักษร (Text Box) แสดงให้เห็น สามารถเลือกชนิดของตัวอักษร ขนาดและลักษณะของอักษรได้ ถ้าไม่มีกล่องอักษร (Text Box) แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่คำสั่ง View เลือกคลิก Text Toolbar บนแถบคำสั่งจะได้กล่องอักษร (Text Box) ดังภาพ 3. 1.คลิก 2.คลิก

9 การลบ 1. คลิกเครื่องมือยางลบ (Eraser)
2. ตัวชี้เม้าส์จะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม เมื่ออยู่บนพื้นที่ทำงาน 3. เลือกขนาดของยางลบในกล่องรูปแบบเครื่องมือ มีให้เลือก 4 ขนาด 4. กดปุ่มซ้ายของเม้าส์แล้วลาก เพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการ //ปรับขนาดยางลบให้ใหญ่ กดปุ่ม Ctrlและเครืองหมายบวก Ctrl+ // ปรับขนาดยางลบให้เล็ก กดปุ่ม Ctrlและเครืองหมายลบ Ctrl-

10 การบันทึก (เก็บไฟล์ผลงาน)
คลิกที่แถบคำสั่ง File (แฟ้ม) แล้วเลือกไปที่ Save As.. (บันทึกเป็น) จะปรากฏหน้าต่าง การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 2. ตั้งชื่อในช่อง File Name แล้วคลิกที่ปุ่ม Save 2.พิมพ์ชื่อ 1.คลิก 3.คลิก

11 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
คลิกที่แถบคำสั่ง File แล้วเลือกไปที่ Print จะปรากฏหน้าต่างการพิมพ์แสดงขึ้นมาแล้วคลิกที่ปุ่ม Print ดังภาพ

12 การเก็บผลงานเป็นไฟล์ทำโดย
Timer การเก็บผลงานเป็นไฟล์ทำโดย File (แฟ้ม) แล้วเลือกไปที่ New File (แฟ้ม) แล้วเลือกไปที่ Open File (แฟ้ม) แล้วเลือกไปที่ Save As.. File (แฟ้ม) แล้วเลือกไปที่ Print

13 เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง
B_u_h (พู่กัน) Alphabet Buttons Appear Here

14 โยงภาพเรียงตามขั้นตอนเก็บผลงานเป็นไฟล์
1 . ☻ ตั้งชื่อในช่อง File Name 2 . ☻ คลิกที่ปุ่ม Save 3 . ☻ เลือกไปที่ Save As.. (บันทึกเป็น) 4 . ☻ คลิกที่แถบคำสั่ง File (แฟ้ม)

15 ข้อใดถูกต้อง ปรับขนาดยางลบให้ใหญ่ กดปุ่ม Ctrlและเครื่องหมายบวก Ctrl+
60 ข้อใดถูกต้อง ปรับขนาดยางลบให้ใหญ่ กดปุ่ม Ctrlและเครื่องหมายบวก Ctrl+ ปรับขนาดยางลบให้เล็ก กดปุ่ม Ctrlและเครื่องหมายบวก Ctrl+


ดาวน์โหลด ppt วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google