งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องดนตรีไทย ดนตรีนาฏศิลป์ จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องดนตรีไทย ดนตรีนาฏศิลป์ จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องดนตรีไทย ดนตรีนาฏศิลป์ จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกชื่อเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ได้ 2. สามารถแยกประเภทเครื่องดนตรีได้

3 เครื่องดนตรีแยกเป็น 4 ประเภท
♪  เครื่องดนตรีไทย ♪ ดนตรีไทย เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ สมัยโบราณไม่มีการบันทึกไว้จึงไม่ทราบความเป็นมาแน่ชัด จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการบันทึกเป็นโน้ตตัวเลขครั้งแรก โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เครื่องดนตรีแยกเป็น 4 ประเภท ♫ เครื่องดีด ♫ เครื่องสี ♫ เครื่องตี ♫ เครื่องเป่า

4 เครื่องดีด จะเข้ พิณ

5 เครื่องสี ซออู้ ซอสามสาย ซอด้วง

6 เครื่องตี กลองทัด โทน ฉิ่ง,ฉาบ ระนาด กรับ ฆ้องวง

7 เครื่องเป่า ขลุ่ย ปี่ ปี่ใน แคน

8 จากภาพ เป็นเครื่องดนตรีไทย ใช่หรือไม่
ตอบคำถาม จากภาพ เป็นเครื่องดนตรีไทย ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

9 จากภาพ เป็นเครื่องดนตรีไทย ใช่หรือไม่
ตอบคำถาม จากภาพ เป็นเครื่องดนตรีไทย ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

10 ดนตรีไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยใด
30 ก. สุโขทัย ข. อยุธยา ค. รัตนโกสินทร์ ง. สมัยโบราณ

11 ใส่ตัวเลขให้ตรงกับเครื่องดนตรี
1 กลองทัด 2 ซออู้ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 3 ปี่ จะเข้ 4 พิณ 5

12 คำชี้แจง. ให้นักเรียนโยงเส้นชื่อเครื่องดนตรีให้ตรงกับภาพ ซออู้ ฉาบ
ฉาบ จะเข้ ตะโพน พิณ ฆ้องวง ปี่

13 คำชี้แจง. ให้นักเรียนนำเครื่องดนตรีเข้าพวก ให้ถูกต้อง
เครื่องดีด เครื่องตี เครื่องสี เครื่องเป่า

14 ให้นักเรียนต่อภาพให้สมบูรณ์

15 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เครื่องดนตรีไทย ดนตรีนาฏศิลป์ จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google