งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะเชิญไปยัง ทุกๆสมาคม ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ จากทวีปต่างๆ อย่างน้อย 18 สมาคม จาก 3 ทวีปขึ้นไป เข้าร่วมในการแข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะเชิญไปยัง ทุกๆสมาคม ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ จากทวีปต่างๆ อย่างน้อย 18 สมาคม จาก 3 ทวีปขึ้นไป เข้าร่วมในการแข่งขัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะเชิญไปยัง ทุกๆสมาคม ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ จากทวีปต่างๆ อย่างน้อย 18 สมาคม จาก 3 ทวีปขึ้นไป เข้าร่วมในการแข่งขัน สำหรับการแข่งขัน ที่จัดขึ้นนอกเขตทวีปยุโรป คณะกรรมการ บริหารของสหพันธ์ จะจัดขึ้นเป็นกรณี พิเศษ ค.การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน สมาคมที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬา ลีลาศนานาชาติ ที่ได้รับเชิญ สามารถส่งคู่ แข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 คู่ ง. การชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ การชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ดูกติกาข้อ ที่ 8

2 8. การแข่งขันชิงถ้วยของภาคพื้นทวีป ยุโรป ของสหพันธ์กีฬาลีลาศ นานาชาติ (IDSF Continental Cups) ก. ประเภทของการแข่งขัน การแข่งขันชิงถ้วยของภาคพื้นทวีป ยุโรป ของสหพันธ์กีฬาลีลาศ นานาชาติ ประกอบด้วย กก. การลีลาศประเภท Standard ( Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep )

3 กข. การลีลาศประเภท Latin American ( Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive ) กค. การลีลาศประเภท Over Ten Dances ( Standard และ Latin American ) กง. การลีลาศประเภท Formation ( Standard และ Latin American ) ทั้งนี้ให้ดู กติกาข้อที่ 14 ข้อย่อยที่ 2 - 13 ประกอบ

4 ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะเชิญไป ยังสมาชิกของสหพันธ์ฯ อย่างน้อย 10 สมาคม จากภาคพื้นทวีปที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแข่งขันที่จัดนอกเขตทวีป ยุโรป คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ จะจัด ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ค. การกำหนดจำนวนคู่ที่เข้าร่วมการ แข่งขัน สมาคมที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬา ลีลาศนานาชาติ ที่ได้รับเชิญ สามารถ ส่งคู่เข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 คู่ และ 1 ทีม สำหรับทีม Formation ง. การชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ การ ชดเชยค่าใช้จ่าย ให้ดูกติกาข้อที่ 8

5 9. การแข่งขันนานาชาติ ประเภททีมคู่ ( International Team Matches ) ก. ประเภทของการแข่งขัน การแข่งขัน International Team Matches ประกอบด้วย กก. การลีลาศประเภท Standard ( Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ) กข. การลีลาศประเภท Latin American ( Samba, Cha Cha Cha,Rumba, Paso Doble และ Jive )

6 ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันเป็นการจัดการแข่งขัน ระหว่างสมาคมที่เป็นสมาชิกของ สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ โดย อาจจะจัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในปีใดปี หนึ่ง ในประเทศเดียวกัน และระหว่างสมาคมที่เป็นสมาชิกของ สหพันธ์เดียวกัน ค. การกำหนดจำนวนคู่ที่เข้าร่วมการ แข่งขัน คำจำกัดความของคำว่า " ทีม " ในแต่ละทีม ต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 4 คู่ คัดเลือกจากการจัดอันดับคะแนน สะสมของแต่ละประเทศ และต้องไม่มี การเปลี่ยนคู่ในระหว่างที่มีการแข่งขัน

7 ง. การชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ การชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ตกลง กันได้โดยอิสระ ระหว่างสมาคมที่เป็น สมาชิกของสหพันธ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 10. การแข่งขันประเภท โอเพ่น ( Open Competitions ) เป็นการแข่งขันที่เปิดให้เข้าร่วม เฉพาะ คู่แข่งขันของสมาคม ที่เป็นสมาชิก ของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ เท่านั้น คู่แข่งขันที่มาจากประเทศหรือ สมาคมใด ที่มิได้อยู่ในเครือของ สหพันธ์ฯ หากจะเข้าร่วมทำการแข่งขัน ต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ฯ ก่อน


ดาวน์โหลด ppt ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะเชิญไปยัง ทุกๆสมาคม ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ จากทวีปต่างๆ อย่างน้อย 18 สมาคม จาก 3 ทวีปขึ้นไป เข้าร่วมในการแข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google