งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นาโนเทคโนโลยี nano technology รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นางสุนทรี ชินพัณณ์ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) สพท.กาญจนบุรี เขต 2

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3 แบบ ทด สอบ ก่อนเรียน

4 1. “ น้ำกลิ้งบนใบบัว ” เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร
1. “ น้ำกลิ้งบนใบบัว ” เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร ก. โลตัสเอฟเฟ็ค ข. การสะท้อนเอฟเฟ็ค ค. การเคลือบมันของผิว ง. การม้วนตัวของน้ำ

5 2. โปรตีนชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบของเส้นใยธรรมชาติ
2. โปรตีนชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบของเส้นใยธรรมชาติ ก. โปรตีนดอกไม้ ข. กาวโปรตีน ค. ไฟโปรอิน ง. โมนีไฟต์

6 อวัยวะของสัตว์ที่เกาะติดผนังได้แน่น คืออวัยวะ ของสัตว์ชนิดใด
อวัยวะของสัตว์ที่เกาะติดผนังได้แน่น คืออวัยวะ ของสัตว์ชนิดใด ก. ตีนแมงมุม ข. ตีนตุ๊กแก ค. ตีนจิ้งโจ้น้ำ ง. ปลาตีน

7 4. พืชน้ำมีผิวลักษณะลื่นน้ำไม่สามารถเกาะได้
4. พืชน้ำมีผิวลักษณะลื่นน้ำไม่สามารถเกาะได้ ก. ใบผักตบชวา ข. ใบผักบุ้ง ค. ใบสาหร่าย ง. ใบบัว

8 ลักษณะของพืชน้ำที่มีผิวลื่น น้ำไม่สามารถเกาะได้
ลักษณะของพืชน้ำที่มีผิวลื่น น้ำไม่สามารถเกาะได้ จึงนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เป็นอะไร ก. สีทาบ้านที่ไม่เปียกน้ำ ข. สบู่กลิ่นกุหลาบ ค. ยาสีฟันรสมิ้น ง. ยากันยุง

9 หุ่นยนต์ลอยน้ำได้ขนาดจิ๋ว ได้แนวคิดมา จากเรื่องใด
หุ่นยนต์ลอยน้ำได้ขนาดจิ๋ว ได้แนวคิดมา จากเรื่องใด ก. จิ้งโจ้เดินบนน้ำ ข. สัตว์น้ำทุกชนิด ค. กบกระโดดลงน้ำ ง. ปลาว่ายน้ำ

10 7. การที่น้ำมีแรงตึงผิวจึงทำให้เกิดสิ่งใดปรากฏ
7. การที่น้ำมีแรงตึงผิวจึงทำให้เกิดสิ่งใดปรากฏ ก. น้ำขึ้นน้ำลง ข. สัตว์น้ำมีชีวิตอยู่ได้ ค. จิ้งโจ้ลอยน้ำได้ ง. ฝนตกตามฤดูกาล

11 8. ผีเสื้อเปลี่ยนสีได้ เป็นเพราะเหตุใด
8. ผีเสื้อเปลี่ยนสีได้ เป็นเพราะเหตุใด ก. การหักเห การสะท้อนแสงแดดที่ มาตกกระทบบนปีกผีเสื้อ ข. เปลี่ยนสีตามฤดูกาล ค. เปลี่ยนตามอายุของผีเสื้อ ง. ผีเสื้อเปลี่ยนสีตามความต้องการของผีเสื้อ

12 9. เส้นใยของสัตว์ชนิดใดที่มีความเหนียวมาก
9. เส้นใยของสัตว์ชนิดใดที่มีความเหนียวมาก ก. ผึ้ง ข. แตน ค. นกกระจาบ ง. แมงมุม

13 เมื่อเทน้ำลงบนใบไม้ชนิดต่างๆผลที่เกิดขึ้น ตรงตามข้อใด
ก. ใบกล้วยจะดูดซับน้ำไว้ในใบจนพอง ข. น้ำจะม้วนตัวเป็นหยดน้ำกลิ้งไปมาบนใบบัว ค. หยดน้ำจะติดข้างหลังใบบัว ง. น้ำจะไม่เปียกใบไผ่

14 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google