งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสุณี พญาพรหม โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

2 สาระการเรียนรู้ การคูณ
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลัก การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับ จำนวนที่มีสองหลัก การคูณจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก กับ จำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หาผลคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลักได้ หาผลคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับ จำนวนที่มีสองหลักได้ หาผลคูณจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก กับ จำนวนที่มีมากกว่าสองหลักได้

4 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลัก
ตัวอย่าง 791x4= ขั้นตอนการคูณ  คูณในหลักหน่วย 791x  คูณในหลักสิบ 791x  คูณในหลักร้อย x 3

5 ทดสอบกันหน่อย 968x3= 968x 3 29 4 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

6 ทดสอบกันหน่อย 756x8= 756x 8 60 4 8 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

7 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับ จำนวนที่มีสองหลัก
ตัวอย่าง 91x24= ขั้นตอนการคูณ ใช้หลักการเดียวกัน คือ คูณทีละหลักแล้วนำผลคูณแต่ละหลักมารวมกัน  นำหลักหน่วยคูณ x 24  นำหลักสิบคูณ x 364 182 2184

8 การคูณจำนวนที่มากกว่าสองหลัก กับ จำนวนที่มีสองหลัก
ตัวอย่าง 350x25= ขั้นตอนการคูณ เข้าใจนะหลานๆ  นำหลักหน่วยคูณ x  นำหลักสิบคูณ x 1750 350x5 700 350x20 8750

9 ทดสอบกันหน่อย 60 จงหาผลคูณ 863x54= 46,602 43,150

10 ทดสอบกันหน่อย 501x32= 501x 32 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 ทดสอบกันหน่อย 748x15= 748x5 7480 748x 15 748x10 3740 11220 748x15

12 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลัก
ตัวอย่าง 350x125= ขั้นตอนการคูณ  นำหลักหน่วยคูณ x  นำหลักสิบคูณ x  นำหลักร้อยคูณ x 1750 700 350 43750

13 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลัก
ตัวอย่าง 1,407x227= ขั้นตอนการคูณ  นำหลักหน่วยคูณ x  นำหลักสิบคูณ x  นำหลักร้อยคูณ x 9849 0000 2814 291249

14 จงหาผลคูณ 6,543x15= แบบฝึกหัด
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 จงหาผลคูณ 654x14= แบบฝึกหัด
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google