งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick)
การเล่นลูกจากประตู เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเล่นลูกจากประตู การเล่นลูกจากประตูเมื่อ ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตู โดยลูกบอลได้สัมผัสผู้เล่นฝ่ายรุกเป็นครั้งสุดท้าย

2 ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procdure)
1.ผู้รักษาประตูเป็นผู้ส่งลูกเข้าเล่นจากจุดใดก็ได้ภายในเขตโทษของตน โดยผู้รักษาประตูของฝ่ายรับ 2.ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น

3 การกระทำผิด/การลงโทษ (Infringements/Sancctions)
1. ถ้าลูกบอลไม่ได้ถูกส่งโดยตรงจากเขตโทษ การเล่นจากประตูให้กระทำใหม่ 2. ถ้าหลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษาประตู สัมผัสบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนจะสัมผัสผู้เล่นอื่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิด กติกาเกิดขึ้น

4 3. หลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษาประตูได้รับลูกบอลคืนจากฝ่ายเดียวกัน โดยลูกบอลไม่ได้สัมผัสผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก่อนหรือลูกบอลยังไม่ได้ข้ามเส้นแบ่งแดน ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น 4. ถ้าการเล่นลูกจากประตูไม่ส่งลูกบอลเข้าเล่นภายใน 4 วินาที จากระยะเวลาที่ครอบครองบอล ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

5 กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม (The Corner Kick )
การเตะจากมุมเป็นวิธีการหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถทำประตูได้โดยตรง จากการเตะมุมแต่ต้อง ทำประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

6 (A Corner Kick Awarded When)
เตะจากมุมเมื่อ (A Corner Kick Awarded When) เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นดินหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรับเป็นผู้สัมผัสบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทำประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 11

7 ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
1. ลูกบอลต้องวางไว้ภายในเขตมุมสนามมากที่สุดอย่างชัดเจน 2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 3. ผู้เตะต้องไม่สัมผัสบอลเป็นครั้งที่สอง จนกว่าลูกบอลจะสัมผัสผู้เล่นคนอื่นๆก่อน

8 การกระทำผิดและการลงโทษ(Infringements Sanctions) ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้า 1. การเตะจากมุม ผู้เล่นได้เล่นหรือสัมผัสบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนลูกบอลจะสัมผัสผู้เล่นคนอื่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น 2. การเตะจากมุมไม่กระทำภายใน 4 วินาที จากระยะเวลาที่ครองลูกบอล การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำที่เขตมุม

9 (Kicks From The Penalty Mark)
การเตะจากจุดโทษ (Kicks From The Penalty Mark) การเตะจากจุดโทษ เป็นวิธีการหาทีมชนะตามระเบียบการแข่งขัน การหาทีมชนะหลังจากการแข่งขันเสมอกัน

10 ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
1. ผู้ตัดสินเลือกประตูที่จะใช้ทำการเตะ 2. ผู้ตัดสินจะต้องให้ทั้งสองทีมมีผู้เล่นจำนวนเท่ากัน โดยดูจากทีมที่เหลือน้อยกว่า 3. ผู้ตัดสินเสี่ยงเหรียญและฝ่ายของหัวหน้าทีมที่ชนะการเสี่ยงจะทำการเตะก่อน 4. ผู้ตัดสินทำการจดบันทึกการเตะ

11 5. โดยหลักการทั้งสองทีมจะทำการเตะฝ่ายละ 5 คน
6. การเตะจะเตะแบบสลับกัน 7. ถ้าก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเตะครบ 5 คน ฝ่ายใดที่ยิงประตูได้มากกว่าที่อีกฝ่ายจะสามารถทำได้ ถึงแม้ว่าจะเตะยังไม่ครบ 5 ครั้งก็ตาม ไม่ต้องทำการเตะให้ครบ 8. ผู้เล่นที่ถูกไล่ออกไม่มีสิทธิ์ในการเตะจากจุดโทษ 9. ถ้าทั้งสองทีมยังเสมอกันในการยิงจุดโทษและเตะครบทั้ง 5 คนแล้ว ให้ส่งผู้เล่นสำรองเข้ามาเตะตัวต่อตัวจนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะ

12 10. ผู้เล่นทุกคนที่นอกเหนือจากผู้เตะและผู้รักษาประตูทั้งสองคนต้องอยู่ภายในวงกลมกลางสนาม
11. ผู้รักษาประตูฝ่ายเดียวกับผู้เตะต้องอยู่ภายในสนามแข่งขันด้านนอกเขตโทษด้านที่ทำการเตะและอยู่บนเส้นประตูที่บรรจบกับเส้นเขตโทษ 12. รายระเอียดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ในส่วนที่ข้องกับกติกาการแข่งขันและมติสภาจะถูกนำมาใช้ในขณะที่การเตะจุดโทษกำลังดำเนินอยู่

13 13. การเตะแต่ละครั้งจะทำโดยผู้เล่นที่ไม่ใช่คนเดิม ผู้เล่นทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเตะก่อนที่ผู้เล่นอื่นๆ จะทำการเตะเป็นครั้งที่สอง 14. ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเตะสามารถเปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตูได้ตลอดเวลาในขณะที่การเตะจากจุดโทษกำลังดำเนินการเตะอยู่ 15. กรรมการผู้ตัดสินและผู้เล่นที่มีสิทธิ์ในการเตะเท่านั้น ที่อนุญาตให้อยู่ในสนามแข่งขันได้ในขณะที่การเตะจุดโทษกำลังดำเนินการเตะอยู่


ดาวน์โหลด ppt กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google