งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม มากสุดในอิตาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม มากสุดในอิตาลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม มากสุดในอิตาลี

12

13 สนามกีฬาแห่งกรุงโรม เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาด ใหญ่ที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิ เวสปาเซียนแห่งอาณาจักร โรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของ จักรพรรดิติตัส (Titus) ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือ ประมาณปี ค. ศ. 80

14 มีความเชื่อกันว่า หากโยน เหรียญหนึ่งเหรียญลงใน สระน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ ก็จะสามารถขอพรให้ สมหวังได้คนหล่ะหนึ่งข้อ หนึ่งประการ นักท่องเที่ยวโดยส่วนมาก ก็จะโยนเหรียญเพื่อ อธิษฐานกัน บ้างก็เพียงเพื่อขอให้ได้มี โอกาสกลับมายังกรุงโรม แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

15


ดาวน์โหลด ppt เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม มากสุดในอิตาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google