งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WELCOME To ANGTHONG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WELCOME To ANGTHONG."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WELCOME To ANGTHONG

2 พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่
วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

3 ความเป็นมาของจังหวัดอ่างทอง
อ่างทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส Dr.Jean Boisselier พร้อมนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรมาสำรวจพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบร่องรอยคูเมืองที่มีร่องน้ำโอบล้อมรอบเมืองตามรูปแบบคูน้ำคันดินชวากทะเล คูเมืองที่สำรวจพบ คือ บ้านคูเมือง ตำบลหัวไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

4 ความเป็นมาของจังหวัดอ่างทอง (ต่อ)
อ่างทองเดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายตอนโดยเฉพาะในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาและทำให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน 

5 ความเป็นมาของจังหวัดอ่างทอง (ต่อ)
ปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ บ้านบางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า “อ่างทอง” เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า

6 พื้นที่ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง เนื้อที่ ๙๖๘ ตารางกิโลเมตร
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน

7 ข้อมูลทั่วไป ต้นไม้ประจำจังหวัด มะพลับ

8 การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ อำเภอเมืองอ่างทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย อำเภอสามโก้

9 ประชากร

10 สถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ 

11 สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช วัดขุนอินทประมูล 

12 การเดินทาง รถยนต์ รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารประจำทาง

13

14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดทำโดย นางสาวชาลี แต่งงาม รหัสนิสิต กลุ่ม 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt WELCOME To ANGTHONG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google