งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ที่มาของเพลินวาน จุดเริ่มต้นของเพลินวานเกิดขึ้นมาจาก...ความเชื่อ
เชื่อในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการให้มากกว่าผลกำไร ให้...เพื่อได้ให้...ไม่มีสิ้นสุด เชื่อในความสุขที่ได้จากการคิดดี...ทำดี และ เชื่อว่า...ถ้าเรามีความตั้งใจแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้ ก้าวแรก...บนความแตกต่าง หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง คิดต่าง...เพลินวาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสุข สถานที่หยุดเวลา เรื่องราวมากมายในอดีตไว้ เพื่อให้ความทรงจำดีๆของวันวาน ย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนยุคนี้ สมัยนี้ อีกครั้ง...ก่อนที่สิ่งเหล่านี้ จะเลือนรางและจางหายไปตามกาลเวลา ทำต่าง...เพลินวาน เป็นเสมือน ” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Life Museum) ของย่านการค้าวันวาน ” ...ที่ซึ่งเป็นมากกว่าสถานที่ หรือ สิ่งก่อสร้างสวยงามย้อนยุคตามสมัยนิยม แต่สิ่งสำคัญคือ ที่แห่งนี้มีจิตวิญญาณ มีการดำรงอยู่ของผู้คนอย่างแท้จริง ให้...ที่แตกต่าง เพลินวานมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของการให้ในเชิงคุณภาพ มากกว่าเน้นการขายในเชิงปริมาณ

3 ทำไมต้องเพลินวาน โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมทางฟุตบาทที่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีที่ทำกิน รวมถึงธุรกิจโชว์ห่วยที่นับวันเริ่มจางหายไปในยุคปัจจุบัน เพลินวานเชื่อว่าหาบเร่แผงลอยเมื่อสมัยคุณทวด ณ วันนี้มีหลายเจ้าที่สามารถเลื่อนขั้นไปเป็นธุรกิจที่มียอดขายหลายร้อย หลายพันล้าน เพลินวาน จึงเลือกที่จะให้โอกาส ทั้งกับผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ขาย หาบเร่ แผงลอย โชว์ห่วย ได้เข้ามาจับจองเช่าพื้นที่ค้าขายภายในโครงการ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านเมื่อครั้งเก่า อันเป็นรากฐานของความเจริญทางด้านสังคมและการค้าในยุคปัจจุบัน

4 เวลาทำการเพลินวาน

5 ที่ตั้งเพลินวาน เพลินวาน ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ระหว่างซอยหัวหิน ๓๘ และ ๔o เยื้องวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 เพลินวานห่วงใยสิ่งแวดล้อม
นอกจากการให้โอกาส ทั้งกับผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ขาย หาบเร่ แผงลอย โชว์ห่วย  ได้เข้ามาจับจองเช่าพื้นที่ค้าขายภายในโครงการ  เพลินวานยังให้การสนับสนุน และเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนและคนพิการ สามารถเข้ามาทำงานที่นี่ หรือเข้ามาขายของเพื่อหารายได้พิเศษ โดยเราจัดให้มีทางลาดและลิฟต์สำหรับรถเข็นของผู้พิการไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกอีกด้วย  จากความเชื่อว่า ความสามัคคีย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ  และจากจุดเล็กๆเพียงจุดเดียว หากรวมกันหลายๆจุดยังสามารถลากเป็นเส้นขึ้นมาได้ เพลินวานอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่ง ที่อยากช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอยากจุดประกายให้ผู้มาเยือนเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกัน 

7 สิ่งของ เครื่องใช้ในเพลินวานส่วนใหญ่ จึงทำมาจาก Green Board วัสดุรีไซเคิลจากกล่องนม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบปิ่นโตกระดาษใส่อาหารที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล ก็เป็นวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายเองได้อีกด้วย เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลง หรือหากมีความจำเป็นเราจะเลือกใช้พลาสติกชนิดที่สามารถย่อยสลายเองได้ เช่น ถุงขยะ ฯลฯ  สิ่งต่างๆเหล่านี้แม้ส่งผลให้ต้นทุนค่าดำเนินการสูงขึ้น แต่เราก็เลือกที่จะทำ เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่หนึ่ง ที่ช่วยปลุกจิตสำนึกของผู้บริโภคให้คิดถึงสังคม  และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google