งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุกูล
ประวัติรัชกาลที่ ๑ - ๙ จัดทำโดย นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุกูล

2 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

3 พระราชประวัติรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2352) มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง 

4 พระราชประวัติรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2367) มีพระนามเดิมว่า ฉิม

5 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ชายทับ
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2394) มีพระนามเดิมว่า พระองค์ชายทับ

6 มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามหามาลา
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2411) มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามหามาลา

7 มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2453) มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

8 พระราชประวัติรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2468) มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

9 พระราชประวัติรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2477) มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดช กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา

10 พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ พ.ศ. 2489) มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล

11 พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
                                                                                                             พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ประสูติ พ.ศ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ ปัจจุบัน)

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google