งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 Windows OUTLINE คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 Windows OUTLINE คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 Windows OUTLINE คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์
เข้าใจไฟล์และโฟลเดอร์ วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows Windows Explorer My Computer การดูรายละเอียดใน Windows Explorer คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ การเปิดไฟล์และโฟลเดอร์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ การสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ การย้าย/สำเนาไฟล์และโฟลเดอร์ การลบไฟล์และโฟลเดอร์ การกู้ไฟล์และโฟลเดอร์ การลบถาวร การทำไอคอน short cut

2 ไฟล์และโฟลเดอร์ ไฟล์ต่างๆ

3 วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows
My Computer เป็นวิธีที่แสดงการเก็บไฟล์ และ โฟลเดอร์โดยอ้างอิงถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยอ้างถึงไดว์ วิธีทำ ที่ Desktop ให้ double click ที่ไอคอน My compute double click ที่ไดว์ที่ต้องการ double click ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ เลือกไฟล์ที่ต้องการโดย double click ที่ชื่อไฟล์นั้น

4 วิธีค้นหาข้อมูลใน Windows
Windows Explorer การเข้า Windows Explorer ที่ ปุ่ม Start --> คลิกเมาส์ขวา ---> เลือก Explorer จะได้หน้าจอของ Windows Explorer หน้าจอของ Windows Explorer มี 2 ซีก ด้านซ้ายแสดงข้อมูลเป็นลำดับขั้น มีเครื่องหมาย + - หน้าไดว์หรือโฟลเดอร์ แสดงถึงข้อมูลย่อย ด้านขวาแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกจากด้านซ้าย

5

6 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์
การเปิดไฟล์และโฟลเดอร์ เมื่ออยู่เปิด Windows Explorer สามารถเปิดไฟล์ซีกซ้ายโดย Double click ที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อให้ คลิกเมาส์ขวา--> เลือกคำสั่ง RENAME---> พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการ --> กดEnter

7 การตั้งชื่อไฟล์ ไฟล์มีความยาวไม่เกิน 120 ตัวอักษร ใช้เฉพาะ 25 ตัวแรก
ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อ ไม่มีอักขระพิเศษดังนี้ “ / \ [] : | < > ; , สามารถใส่นามสกุลหรือส่วนขยาย(Extension) ได้ไม่เกิน 3 ตัว ต้องมีจุดขั้นระหว่างชื่อกับนามสกุล A:\comp100\homework\ex1.dat ส่วนขยายไฟล์ ชื่อ-จุดเชื่อม ชื่อไดว์ path(directory, subdirectory)

8 การตั้งชื่อไฟล์ เครื่องหมายที่ใช้แทนชื่อไฟล์เป็นกลุ่ม(Wildcard Character) ? แทนอักขระใดก็ได้ 1 หรือ 0 ที่ตำแหน่ง ? เช่น TEST?.DAT หมายถึง TEST.DAT TEST1.DAT TEST2.DAT * แทนอักขระใดๆก็ได้ที่ตำแหน่ง * นั้น เช่น EXEM*.DAT อาจหมายถึง EXEM.DAT EXEM1.DAT EXEM12.DAT หรือ EXEMPLE.DAT กรณี *.* หมายถึงทุกไฟล์ทุกนามสกุล

9 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์
การสร้าง โฟลเดอร์ ที่หน้าจอ Windrows Explorer ---> เลือก File ---> New-->Folder จะได้โฟลเดอร์ใหม่ทางด้านซ้าย--> พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ การเคลื่อนย้าย หรือ สำเนาไฟล์/โฟลเดอร์ ใช้วิธี Drag and Drop ใช้วิธี Cut and Paste

10 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์
ใช้วิธี Drag and Drop เลือกไฟล์ต้นฉบับ -- กดปุ่มเมาส์ค้างไว้-- ลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ หมายเหตุ ถ้าทำสำเนาให้กดปุ่ม Ctrl ขณะลากเมาส์ ใช้วิธี Cut and Paste เลือกไฟล์ต้นฉบับ -- กดปุ่ม Cut-- นำเมาส์ไปวางยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ -- กดปุ่ม Paste

11 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์
การลบไฟล์และโฟลเดอร์ เลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ-- กดเมาส์ขวา--เลือก Delete--กด Enter การลบด้วยคำสั่ง Delete เป็นการนำไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ไปพักยัง Recycle bin หรือ ถังขยะยังไม่ได้ลบจริง หากต้องการใช้ สามารถกู้คืนมาได้โดย

12 คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์
การกู้ไฟล์และโฟลเดอร์ คลิก Recycle bin --ที่ฝั่งซ้ายมือเลือกไฟล์ที่ต้องการกู้--กดเมาส์ขวา--เลือก Restore การลบไฟล์และโฟลเดอร์ถาวร เนื่องจาก Recycle bin มีเนื้อที่จำกัด ควรมีการลบข้อมูลออกบาง ที่ไอคอน Recycle bin--กดเมาส์ขวา--เลือก Empty Recycle bin-- Yes


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 Windows OUTLINE คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google