งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intellectual Capital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intellectual Capital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intellectual Capital

2 Introduction เศรษฐกิจแห่งสาระสนเทศ การแข่งขันโดยใช้สาระสนเทศ
การสิ้นสุดของสินทรัพย์ (ระบบบริหารแบบเก่า) ทรัพยากรทางปัญญา ที่ไม่สามารถคำนวณได้ สิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้เป็นสิ่งสำคัญ

3 มูลค่าซ่อน = มูลค่าในตลาด – มูลค่าทรัพย์สิน

4 มูลค่าซ่อน = มูลค่าในตลาด – มูลค่าทรัพย์สินทดแทนโดยสมมุติฐาน

5 นิยาม: ทุนทางปัญญา การเป็นเจ้าของความรู้ การประยุกต์ประสบการณ์ เทคโนโลยีขององค์กร ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาด (Edvinsson, 1997, p.368) ความแตกต่างระหว่างมูลค่าทางการตลาดและค่าทางบัญชี (James, 1997, p.92) ผลรวมของความรู้ของสมาชิกและวิธีการปฏิบัติในการแปลความรู้ให้อยู่ในรูปของยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า และบริการ (Roos et al., 1997, p.27)

6 ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และทุนทางปัญญา
Source: Roos and Roos, Edvinsson and dragonetti (1997) Intellecutal Capitul, p 15

7 สาเหตุที่ภาคธุรกิจสนใจที่จะวัดทุนทางปัญญา
ความต้องการสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของบริษัท เมื่อเกิดการะบวนการในการวัด จะส่งผลให้องค์กรเกิดความเข้าใจ และผลักดันไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิผลขององค์กรในด้านการถือครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน

8 กรอบการวัดและรายงานทุนทางปัญญา
ผู้พัฒนา กรอบการวัด/รายงาน การจำแนกองค์ประกอบ Kaplan & Norton (1992) The Balanced Scorecard -กระบวนการภายใน -ลูกค้า -การเรียนรู้และการเติบโต -การเงิน Sveiby (1998;1997) The Intangible Asset Monitor -โครงสร้างภายใน -โครงสร้างภายนอก -ความสามารถของบุคลากร Edvinsson & Malone (1997) Skandia Value Scheme ทุนบุคลากร ทุนโครงสร้าง

9 Organizational capital Intellectual property
Market value Financial capital Intellectual capital Human capital Structural capital Customer capital Organizational capital Innovation capital Process capital Intellectual property Intangible asset

10

11 Human Capital Human Capital Competence Attitude Intellectual agility
-knowledge -skills -Motivation -Behaviour -Conduct -Innovation -Imitation -Adaptation -Packaging

12 Structural Capital Structural Capital External Internal Relationships
-Customers -Suppliers -Shareholders -Alliance partners -Infrastructure -Processes -Culture -Patent -New product -Reengineering -R&D -Restructuring effort Relationships Organization Renewal & development

13 Different name for similar focus areas
Skandia Caterpillar Battery Human Focus People Human capital Process Focus Process Business Process capital Customer Focus Relationship Customer and relationship capital Renewal and Development Focus Innovation Renewal and Development capital

14

15

16 Human Capital Competence Attitude Intellectual agility -knowledge
-skills -Motivation -Behaviour -Conduct -Innovation -Imitation -Adaptation -Packaging

17 Skills Knowledge Competence

18 Attitude Motivation Behaviour Conduct

19 Intellectual Agility Innovation Adaptation Imitation Packaging

20 Structural Capital -Customers -Suppliers -Shareholders
Internal External -Customers -Suppliers -Shareholders -Alliance partners Relationships Organization Renewal & development

21 Relationships Customer Shareholders Supplier Alliance partners

22 Structural Capital -Infrastructure -Processes -Culture -Patent
Internal External Relationships Organization Renewal & development -Infrastructure -Processes -Culture -Patent

23 Organization Infrastructure Processes Culture

24 Structural Capital Internal External Relationships
-New product -Reengineering -R&D -Restructuring effort Structural Capital Internal External Relationships Organization Renewal & development

25 Example : Chiang Mai University By Dr. Nopasit Chackpitak

26 Upper North Economy Production Tourism 40,000 MB Handicraft 20,000 MB
Industrial Estate 70,000 MB Border Trade 5,000 MB Mae Moh 40,000 MB

27

28 Stakeholders Sponsors Government Ministry of Education
Local Government Alumni/Local Sponsors Customers Private Sector Students Knowledge Workers Staff

29 Key Success Factors Government/CEO 1 (?/300 MB)
Support Regional/National Strategy R&D MOE (3,000+ MB) Student No. with Quality / Post Graduate /Advanced Programs/ Education Sector Development Local Government (-) Local Research/ Planning/ Training/ Consultancy Alumni 2 (40MB) Reputation / Academic Success Contribution/Connection Private Sector 3 (N/A) Ready to Work Graduate, Commercial RD, Consultancy, Advanced Training Students/Parent (200 MB) Job Opportunity Creation, Higher Education, Acceptable Standard, Social Value Academic/Support Staff (-118 MB) Welfare, Security, Competency, Incentive System, Good Governance

30 Strategy (Vision/Mission)
“Student/Alumni Driven University” Life-Long/Refresher Education Program Student/Parent/Alumni Special Benefit Alumni Participation Student-Parent-Alumni Learning Center Government Sector Alumni Program Customer Relationship Management Etc.

31 Indicators Government CEO Support 0%-> 5% MOE Support 87%->70%
Training, R&D and Consulting Activities: Tourism, Handicraft, Software, Agro, Community, Industrial Estate MOE Support 87%->70% Operational Efficiency Students 3%-> 5% Employment Rate Alumni 0%-> 5 % Involvement/Contribution/Donation Private 0%-> 5% Tourism Consultancy Commercial Research Science Park/ UBI Health Service / Medical Hub Government R&D 10% -> 10 % Publication/Patent No. Researchers Nano/Bio Technology GMS

32 ทุนทางการเงิน บอกผลงานในอดีตขององค์กร แต่ทุนทางปัญญาบ่งบอกความสามารถ ในการประกอบการขององค์กร ในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt Intellectual Capital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google