งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Thai Fruits and Food Festa ณ Roppongi Hill Areana กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Thai Fruits and Food Festa ณ Roppongi Hill Areana กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Thai Fruits and Food Festa ณ Roppongi Hill Areana กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2551 ********* นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ ไทยงาน Thai Fruits and Food Festa ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ ๆ ร่วมงาน นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นายทิวา แซมเพชร นักวิชาการเกษตร 8 ว สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาวชุมญานัช คำวงษ์ นักวิชาการเกษตร 7 ว และนางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการเกษตร 6 ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

3 กิจกรรมภายในบู๊ท และร้านค้า ในงาน Thai Fruits and Food Festa ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

4 กิจกรรมภายในบู๊ท และร้านค้า ในงาน Thai Fruits and Food Festa ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

5 นำเสนอโดย... นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการเกษตร 6 ว ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-9406102 กิจกรรมภายในบู๊ท และร้านค้า ในงาน Thai Fruits and Food Festa ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Thai Fruits and Food Festa ณ Roppongi Hill Areana กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google