งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
อำเภอ รวม(คน) ของเดิม เมืองน่าน 680 5 ทุ่งช้าง 8 4 ท่าวังผา 550 23 นาน้อย 319 3 นาหมื่น 1 6 บ่อเกลือ - บ้านหลวง 68 22

2 สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
อำเภอ รวม(คน) ของเดิม ปัว 51 10 ภูเพียง 46 3 สองแคว 85 สันติสุข 442 7 เฉลิมพระเกียรติฯ - เชียงกลาง 4 เวียงสา แม่จริม - 2,339 2 รวม 101

3 วิธีการทำงาน ศึกษาคู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ให้เข้าใจ
รับแบบประเมิน โดยเปรียบเทียบข้อมูลสำมะโนเกษตร หรือจะไปสอบถามด้วยตนเอง สรุปแบบประเมิน แยกกลุ่ม - Existing Smart Farmer - Developing Smart Farmer 4. ประสาน กษ. จะลงไปช่วย ๔ อำเภอ เมืองน่าน ท่าวังผา สันติสุข นาน้อย 5. ส่งให้จังหวัดภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

4 การประกวด Smart Farmer ด้านการผลิตข้าว
สำมะโนเกษตร Smart Farmer ความเชื่อมโยง การประกวด Smart Farmer ด้านการผลิตข้าว อกม. ลดต้นทุนการผลิตข้าว


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google