งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี
นพ สันธา ศรีสุภาพ

2

3 Hidden excellence คลินิกมีบุตรยาก (2548)
1. ตรวจค้นหาสาเหตุคู่สมรสที่ไม่มีบุตร (ไม่เคยตั้งครรภ์/ ตั้งครรภ์) 2. ให้การรักษาช่วยให้คู่สมรสตั้งครรภ์ และดูแลจนกระทั่งคลอด การใช้ยา การผ่าตัด (conventional/ endoscopy) Assisted Reproductive Technology (GIFT, IVF, ICSI) 3. แพทย์ประจำ 2 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 1 นักวิทยาศาสตร์ 1 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 4. ที่ทำการตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 ตึกสิรินธรชั้น 10 ห้องผ่าตัด 5. เวลาทำการจันทร์ พุธ ศุกร์ น

4

5

6

7 ICSI IMSI Zonar drilling Preimplantation genetic diagnosis

8

9

10

11 Multiple stops Very long service
Inaccessible excellence Infertile Couple 1. OPD นรีเวช (PV, Pap, เจาะเลือด) นัดฟังผล Multiple stops Very long service 2. มาฟังผลส่งพบ infertile specialist 3. ไม่ใช่วันทำการ นัดพบแพทย์ 4. พบแพทย์ ไม่ตรงรอบ นัดใหม่ประจำเดือนมา 5. ประจำเดือนมา พบแพทย์เริ่มนัดเพื่อทำการตรวจ ลางานครึ่งวัน 3-5 ครั้ง เพื่อเริ่มการหาสาเหตุ 6. เริ่มทำการตรวจหาสาเหตุ 1-3 เดือน X. เริ่มให้การรักษา

12 ทำไปทำไม ทำไม่ได้ คนไข้ด่า
One Stop Service ! ทำไปทำไม ทำไม่ได้ คนไข้ด่า ……………. ไม่ต้องทำ

13 Inaccessible excellence
Infertile Couple 2. ส่งพบ infertile specialist 1. OPD นรีเวช (PV, Pap, เจาะเลือด) ไม่ใช่วันทำการ นัดพบแพทย์ นัดฟังผล แพทย์ออกตรวจทุกวัน 8.30 น/โทรปรึกษา 3. พบแพทย์ ไม่ตรงรอบ มานัดใหม่ประจำเดือนมา 4. ประจำเดือนมา พบแพทย์เริ่มนัดเพื่อทำการตรวจ ไม่ต้องลางานมานัดด้วยตัวเอง โทรนัด 5. เริ่มทำการตรวจหาสาเหตุ ลางานครึ่งวัน 1-2 ครั้ง X. เริ่มให้การรักษา 1-2 เดือน

14 One Stop Service พบ infertile specialist เปิดบริการทุกวัน 8.30 น มาตรวจเอง พยาบาลโทรปรึกษา กรอกแบบสอบประวัติส่วนตัว ผป โทรนัดตรวจเมื่อมีประจำเดือน

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง multiple stops to single stop service
1. Accessible Excellence We do! 2. Team work: Idea+I do 3. Quality improvement 4. innovations Saline infusion sonohysterography การทำเด็กหลอดแก้วแบบ Low cost Recurrent Pregnancy Loss Clinic 5. Network of Excellence (limited, underserved)

31 Well done is better than well said. (Ben. Franklin)

32

33

34

35 Network of Excellence Fertility Center พญ สุขาวดี กาญจนวัฒน์
อดีต หน กลุ่มงาน Network of Excellence Fertility Center

36 โรงพยาบาลรัฐต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน High Technology มาจากภาษีประชาชน
Take home message โรงพยาบาลรัฐต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน High Technology มาจากภาษีประชาชน Learning curve มาจากประชาชน จะเกิดประโยชน์อะไร ถ้าประชาชนไม่สามารถเข้าถึง technologyได้ ราคา ขั้นตอน Accessible-Network of excellence 2. เอาใจประชาชนผู้มารับบริการมาใส่ใจเรา ผู้บริโภคยุคใหม่ 3. ปรับปรุงคุณภาพงานจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม และ dynamic


ดาวน์โหลด ppt การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google