งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในบ่อเลี้ยงปลาดุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในบ่อเลี้ยงปลาดุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในบ่อเลี้ยงปลาดุก
โดย นายอนุวัตร มังคละแสน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน แหล่งองค์ความรู้ นายสำราญ ไชยโสดา บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนรังษี ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

2 วัสดุ-อุปกรณ์ ๑. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ซีซี
๑. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ซีซี ๒. บ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร

3 วิธีการ ๑. ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จากเศษพืชผสมกับน้ำตาลแดง อัตรา ๓ ต่อ ๑ โดยน้ำหมัก

4 ๒. นำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๓๐๐ - ๕๐๐ ซีซี เทเติมลงในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดับกลิ่นเหม็นคาว และเป็นการต่อเชื้อปริมาณน้ำหมักชีวภาพให้เพิ่มขึ้น

5 ๓. ครบเวลา ๗ - ๑๐ วัน น้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกจะมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกสัปดาห์

6 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในบ่อเลี้ยงปลาดุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google