งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำหมักปลาร้าปราบ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำหมักปลาร้าปราบ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำหมักปลาร้าปราบ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชตัวหนึ่งที่มีปัญหาต่อเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลง หรืออาจถึงตายการใช้สารเคมีจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม การที่จะทำให้เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังหมดไปจากแปลงมันสำปะหลัง หรือลดต้นทุนการผลิตและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีต้องใช้น้ำหมักปลาร้ากำจัดและจะเป็นปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงมันสำปะหลังให้เจริญเติบโตได้ดีได้ผลผลิตสูง

3 วัสดุอุปกรณ์ ๒. กากน้ำตาล ๓ ส่วน ๓. น้ำสะอาด ๑๐ ส่วน ๔. โอ่งมังกร ๑ ใบ
๑. ปลาร้า ๑ ส่วน ๒. กากน้ำตาล ๓ ส่วน ๓. น้ำสะอาด ๑๐ ส่วน ๔. โอ่งมังกร ๑ ใบ

4 วิธีทำ - นำวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปลาร้า กากน้ำตาล น้ำสะอาด หมักลงในโอ่งมังกร ประมาณ ๒๐-๓๐ วัน เปิดใช้ได้

5 วิธีใช้ - กรองเอาน้ำหมักที่เก็บไว้ในภาชนะ เช่น ขวดแก้ว หรือภาชนะดินเคลือบ ใช้น้ำหมักปลาร้าผสมน้ำสะอาด น้ำหมักปลาร้า ๔ ช้อนแกง ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นมันสำปะหลังที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ใช้น้ำหมัก ๖ ช้อนแกง ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ใช้ฉีดพ่นมันสำปะหลัง ที่มีอายุเกิน ๖ เดือนขึ้นไป รับประกันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังหายไปจากแผ่นดินแน่นอน

6 หมายเหตุ การหมักต้องหมักในภาชนะดินเคลือบ หรือภาชนะที่เป็นแก้ว ถ้าหมักในภาชนะอย่างอื่นน้ำหมักจะกัดกร่อนเพราะปลาร้ามีส่วนผสมของเกลือ

7 The End…


ดาวน์โหลด ppt น้ำหมักปลาร้าปราบ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google