งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงขั้นตอนการทำประชาคม / การออกใบรับรอง และแนวทางการแก้ไขปัญหา ระบบการรับขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว 3 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงขั้นตอนการทำประชาคม / การออกใบรับรอง และแนวทางการแก้ไขปัญหา ระบบการรับขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว 3 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงขั้นตอนการทำประชาคม / การออกใบรับรอง และแนวทางการแก้ไขปัญหา ระบบการรับขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว
3 มีนาคม 2553

2 ขั้นตอนการจัดทำประชาคม
1. เมนูจัดทำประชาคม 1.1 เลือกวันที่ทำประชาคม(ล่วงหน้า/ย้อนหลังได้) 1.2 เลือกตำบล หรือ หมู่ที่ต้องการจัดทำประชาคม 1.3 เลือกเกษตรกรขึ้นทะเบียน ณ อำเภอ / ต่างอำเภอ 1.4 พิมพ์สถานที่ทำประชาคม 1.5 คลิกแสดงข้อมูล ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูล 1.6 บันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้อง 2. เมนูแก้ไข/ลบข้อมูล เลขอ้างอิงประชาคม

3 ขั้นตอนการแก้ไขการจัดทำประชาคม
1.1 จะแสดงเลขที่อ้างอิงประชาคม วันที่ สถานที่ จำนวนเกษตรกร 1. เมนูรายงานประชาคม 2. เมนูแก้ไข/ลบข้อมูล 1.2 เลือก พิมพ์ เพื่อดูรายชื่อ/ข้อมูลเกษตรกร ไม่ถูกต้อง 1.3 เลือก แก้ไข เพื่อแก้วันที่ สถานที่ประชาคม ตรวจสอบข้อมูล 1.4 เลือก ยืนยัน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันประชาคม ถูกต้อง 1.5 คลิกยืนยันประชาคม ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ยืนยัน

4 ข้อควรระวังในการจัดทำประชาคม
ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรอีกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดควรแก้ไขก่อน คลิก ยืนยัน ค่าตั้งต้นของระบบจะขึ้นสถานะ(เครื่องหมายถูก)ผ่านประชาคมทุกราย หากมีการยกเลิกแปลงในการทำประชาคมแล้วต้องการยกเลิกแปลง คลิก สถานะยกเลิกแปลง ระบบจะทำการยกเลิกแปลงนั้น แม้จะแสดงสถานะผ่านประชาคม เพิ่มเติม Inet จะเพิ่มหน้าต่างเตือนในกรณีที่มีการคลิกยกเลิกแปลง ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง

5 ปัญหาที่พบการจัดทำประชาคม
ประเด็น แนวทางแก้ไข รายชื่อเกษตรกรไม่ครบ ตกหล่น แจ้งรายละเอียด เลขที่อ้างอิงประชาคม / หมายเลขบัตรประชาชน / ชื่อเกษตรกร มาที่ ข้อมูลเนื่อที่ปลูก เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ ไม่ตรงกับที่บันทึก มีการแจ้งพื้นที่ปลูกเกินเอกสารสิทธิ์เป็นตัวสีแดง กรมกำลังรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วแจ้งกับให้จังหวัด/อำเภอตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันกลับมาให้กรมฯแก้ไขให้

6 ปัญหาที่พบการจัดทำประชาคม
ประเด็น แนวทางแก้ไข ยืนยันประชาคมแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลเกษตรกร แก้ไขไม่ได้ แจ้งรายละเอียด เลขที่อ้างอิงประชาคม / หมายเลขบัตรประชาชน / ชื่อเกษตรกร มาที่ มีเลขอ้างอิงประชาคมขึ้นแต่ไม่มีรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหน้าพิมพ์ และหน้ายืนยันไม่ตรงกัน Inet ดำเนินการแก้ไขแล้ว

7 ปัญหาที่พบการจัดทำประชาคม
ประเด็น แนวทางแก้ไข ไม่สามารถเพิ่มแปลงได้ ให้ทำคำร้องขอเพิ่มแปลงโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แล้ว***

8 ขั้นตอนการออกใบรับรอง
1. เมนูออกใบรับรอง 1.1 เลือกเงื่อนไขการออกใบรับรอง 1.2 คลิกดูตัวอย่างใบรับรอง 1.4 ตั้งค่าหน้ากระดาษ / ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ 1.5 พิมพ์ใบรับรอง


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงขั้นตอนการทำประชาคม / การออกใบรับรอง และแนวทางการแก้ไขปัญหา ระบบการรับขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว 3 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google