งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ จัดสรรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ ปี ลงในระบบ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี น้ำหนัก : ร้อยละ 80 เกณฑ์การวัด คะแนน 5 จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ในระบบ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนได้ร้อยละ คะแนน 4 จังหวัดบันทึกฯ ได้ร้อยละ 80-89 คะแนน 3 จังหวัดบันทึกฯ ได้ร้อยละ 70-79 คะแนน 2 จังหวัดบันทึกฯ ได้ร้อยละ 60-69 คะแนน 1 จังหวัดบันทึกฯ ได้ต่ำกว่าร้อยละ 60

2 ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความสำเร็จในการประสานงานหน่วยงานภาคีทำการบันทึกผลการ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน สำหรับหน่วยงานภาคี น้ำหนัก : ร้อยละ 20 เกณฑ์การวัด คะแนน 5 หน่วยงานภาคีบันทึกผลงานในระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ชุมชนตั้งแต่ 5 หน่วยงานขึ้นไป คะแนน 4 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 4 หน่วยงาน คะแนน 3 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 3 หน่วยงาน คะแนน 2 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 2 หน่วยงาน คะแนน 1 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 1 หน่วยงาน

3 เบอร์โทรศัพท์ส่งคำถามและข้อคิดเห็น ระหว่างการสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google