งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคกล้วย โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคกล้วย โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคกล้วย โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อมูลจาก โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด. รศ. นิพนธ์ วิสารทานนท์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 โรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย
ลำต้นเหี่ยวตายเนื่องจากแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายผลกล้วย เชื้อสาเหตุ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

4 โรคเหี่ยวจากรา โรคตายพราย
ลำต้นเหี่ยวตาย เนื่องจากเชื้อรา เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense ( E.F.Sm) W.C.Snyder & H.N.Hans.

5 โรคโคนต้นเน่าจากแบคทีเรีย
โคนต้นเน่าเนื่องจาก Erwinia carotovora เชื้อสาเหตุ Erwinina carotovora (Jones) Bergy et al., (Erwinia chrysanthemi Berkholder et al.)

6 โรคใบจุดซิกาโตกา เชื้อสาเหตุ Pseudocercospora musae (A. Zimmerm.)
ขีดสีดำ สีเหลือง เชื้อสาเหตุ Pseudocercospora musae (A. Zimmerm.)

7 โรคใบจุดนูนดำ จุดนูนดำ
เชื้อสาเหตุ Phyllosticta musarum (Cooke) van der Aa.

8 โรคใบจุดขยายโต จุดขยายโต ฉีกขาดเมื่อโดนลมพัด
เชื้อสาเหตุ Pestalotiopsis sp. (Steyaert.)

9 โรคใบจุดคอร์ดานา เชื้อสาเหตุ Cordana musae (A. Zimmern.) Hohn.

10 โรคใบลาย กล้วยไข่เป็นโรคใบลาย
เชื้อสาเหตุ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

11 โรคแอนแทรคโนส ผลกล้วยน้ำว้าเป็นโรคแอนแทรคโนส
เข้าทำลายในระยะหลังการเก็บเกี่ยว เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum musae (Berk. & M.A. Curtis) Arx

12 โรคขั้วหวีเน่า ผลกล้วยไข่เป็นโรค ขั้วหวีเน่า
เชื้อสาเหตุ Cephalosporium sp, Acremonium sp, Verticillium theobromae, Fusarium semitectum, Colletotrichum musae, Chalara paradoxa (Ceratocystis paradoxa), Lasiodiplodia theobromae (Botryodiplodia theobromae)

13 โรคยอดกล้วยเป็นพุ่ม มีขีดสีเขียวบนก้านใบ ทำให้ยอดบิด หงิก ม้วน
เชื้อสาเหตุ เชื้อวิสา (Bunchy top virus)

14 โรคใบด่าง เชื้อสาเหตุ Cucumber mosaic virus (CMV)

15 โรคไส้เดือนฝอยทำลายราก
รากถูกทำลาย โดยไส้เดือนฝอย เชื้อสาเหตุ Radopholus similis (Cobb.) Thorne.

16 โรครากปม เชื้อสาเหตุ Meloidogyne incognita, M. javane, M. arenaria

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรคกล้วย โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google