งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปเห็ดและสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายชัยยงค์ คชพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 190 ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสุชาติ เกลี้ยงสง สถานที่ดำเนินการ 233 ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กรกฎาคม - ธันวาคม

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายอดิเทพ สิทธิบุรี สถานที่ดำเนินการ 59 ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google