งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขี่ช้าง,ล่องแพบ้านแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขี่ช้าง,ล่องแพบ้านแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขี่ช้าง,ล่องแพบ้านแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง อ.แม่วาง

3 โครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านขุนวาง สามารถขึ้นได้ทั้งถนน ขึ้นดอยอินทนน์โดยแวะที่ กม.33 หรือขึ้นทางอบต.แม่วิน แปลงปลูกดอกเบญจมาศให้ราษฎรชาวเขาเช่า ดอกเบญจมาศที่พร้อมเก็บ

4 แปลงทดลองปลูกองุ่น แปลงทดลอง องุ่น

5 แปลงทดลองปลูกวนิลาและชาอู่หลง
แปลงทดลองปลูกชาอู่หลง แปลงทดลองปลูกวนิลา

6 รูปแบบชีวิตชาวเขาที่อยู่รอบโครงการหลวง
ทำไร่ ทำสวนปลูกผัก

7 น้ำตกบ้านห้วยหอยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ต
น้ำตกบ้านห้วยหอยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ต.แม่วิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

8 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางไปเที่ยวทุกวันและจะได้รับการต้อนรับจากชาวปะกาญอเป็นอย่างดี
บริเวณน้ำตก หมู่บ้านชาวเขา


ดาวน์โหลด ppt ขี่ช้าง,ล่องแพบ้านแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google