งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายค่อย อินแพง สถานที่ดำเนินการ 169 ม.9 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปผลไม้ วิทยากรประจำจุด นายชัยวัฒน์ ขาวพุทธ สถานที่ดำเนินการ 120 ม.4 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด นายประเสริฐ แก้วสุวรรณ์ สถานที่ดำเนินการ 120 ม.4 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ด วิทยากรประจำจุด ด.ต.วิเชียร คงจุ้ย สถานที่ดำเนินการ 98/1 ม.9 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลร่มเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google