งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วัดนาท่อม จุดถ่ายทอด ถ.พัทลุง - ตรัง วิทยากรประจำจุด นายนิกร อรุณกิจ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 141 หมู่ที่ 6 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - มิถุนายน

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปอาหาร วิทยากรประจำจุด นางหมิก เรืองรักษ์ สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯ หมู่ที่ 6 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม- สิงหาคม วิทยากร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม ถ.พัทลุง - ตรัง วัด โคกแย้ม จุดถ่ายทอด ถ.นาท่อม - ร่มเมือง

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม วิทยากรประจำจุด นางสุพร เลียดดำ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 63หมู่ที่ 5 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม- สิงหาคม วิทยากร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม ถ.พัทลุง - ตรัง วัด โคกแย้ม จุดถ่ายทอด ถ.นาท่อม - ร่มเมือง

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม
วิทยากร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นายอนุชา เฉลาชัย นางสุมาลี ศรีโดน วัดนาท่อม จุดถ่ายทอด ถ.พัทลุง - ตรัง สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - มิถุนายน


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google