งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกถั่วฝักยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกถั่วฝักยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกถั่วฝักยาว

2 ดินและการเตรียมดิน 1.ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนทราย 2.การปลูกถั่วฝักยาวต้องเตรียมดินไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 6-8 นิ้วตากดินไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อทำลายไข่แมลงและศัตรูพืชบางชนิด จากนั้นจึงไถคราด ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นและยกร่องสำหรับถั่วฝักยาวนั้นปกติยกร่องกว้างประมาณ เมตรและเตรียมร่องระหว่างแปลงสำหรับเข้าไปปฏิบัติงานกว้าง เมตร

3 การปลูก 1.การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ในการปลูกถั่วฝักยาว ใน 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 3-4กิโลกรัม โดยก่อนนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกควรจะทดสอบความงอกโดยคัดเมล็ดที่มีตำหนิทิ้ง 2.การเตรียมดินปลูก การปลูกถั่วฝักยาว โดยการใช้จอบขุดหลุมให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน ประมาณ0.7เมตร

4 และระหว่างหลุมประมาณ 0
และระหว่างหลุมประมาณ 0.6เมตรโดยให้หลุมลึกประมาณ 4-5นิ้ว ใช้ปุ๋ยที่ใช้กับถั่วฝักยาว เช่น สูตร หรือ ใส่หลุมละ 1/2ช้อนแกงหรือประมาณ 10-15กรัมคลุกเตล้าให้เข้ากัน การปลูกโดยการหยอดเมล็ด หยอดเมล็ดถั่วฝักยาว 4 เมล็ดต่อหลุมแล้วกลบดินให้ลึกประมาณ 5 เชนติเมตรจึงรดน้ำทันที ในช่วงที่ปลูกไปแล้ว1-8วันจะต้องรดน้ำทุกวันๆละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ควรพิจารณาดูสภาพดินมีความชื้นหรือไม่ การถอนแยก เมื่อปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วประมาณ 6-8วัน เมล็ดจะเริ่มงอก เมื่อถั่วฝักยาวมีใบจริงประมาณ 4 ใบ

5 การดูแลรักษา 1.การให้น้ำ การให้น้ำถั่วฝักยาว หลังจากการปลูกควรจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้แฉะการให้น้ำจะให้น้ำวิธีการให้น้ำเข้าตามร่อง 2.การปักค้าง การปักไม้ค้างละ 1 ค้าง โดยให้เอียงเข้าหาร่องเป็นคู่และมัดปลายเข้าด้วยกันใช้ไม้ไผ่พาดยึดค้างด้านบนให้แข็งแรง 3.การใส่ปุ๋ย ถั่วฝักยาว ต้องการปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อใช้ในการสร้างดอกอาจจะใช้ปุ๋ย

6 เคมีสูตร ใช้ในดินเหนียวส่วนดินทรายใช้สูตร ใส่ขณะที่เตรียมหลุมปลูกและใส่เมื่อถั่วฝักยาวมีอายุ 15 วันโดยการพรวนดินและโรยปุ๋ยรอบต้นถั่ว การกำจัดวัชพืช เมื่อปลูกถั่วฝักยาวแล้วต้องดูแลรักษากำจัดวัชพืชในแปลงปลูก กำจัดวัชพืชเมื่อเมล็ดถั่วฝักยาวงอกแล้ว 10-15วันหรือก่อนที่จะปักค้าง

7 วิธีการ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการGAPพืชอาหารอื่นๆพื้นที่ปลูกถั่วฝักยาวจำนวน 5 ไร่ถ่ายทอดความรู้รายบุคคล เทคนิค แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรในแปลงปลูกพืชผักโดยการปฏิบัติจริง

8 รูปภาพแปลงปลูกถั่วฝักยาว

9 แหล่งที่มาข้อมูล ผู้บันทึก
นายบรรเทา ไชยพิมพ์ เป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการGAP บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 บ้านดอนข่า ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บันทึก นายสุวัจน์ บรรเลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกถั่วฝักยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google