งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ : 1,200 ไร่ 9 หมู่บ้าน : 2, 4, 6-10, 13 และ 16 เกษตรกร : 600 ครัวเรือน กำไร : 5.9 ล้านบาท พื้นที่ : 600 ไร่ 8หมู่บ้าน :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ : 1,200 ไร่ 9 หมู่บ้าน : 2, 4, 6-10, 13 และ 16 เกษตรกร : 600 ครัวเรือน กำไร : 5.9 ล้านบาท พื้นที่ : 600 ไร่ 8หมู่บ้าน :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พื้นที่ : 1,200 ไร่ 9 หมู่บ้าน : 2, 4, 6-10, 13 และ 16 เกษตรกร : 600 ครัวเรือน กำไร : ล้านบาท พื้นที่ : 600 ไร่ 8หมู่บ้าน : 1-7 และ 9 เกษตรกร : 300 ครัวเรือน กำไร : 2.9 ล้านบาท ต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง พื้นที่ : 300 ไร่ 3 หมู่บ้าน : 9, 11 และ 17 เกษตรกร : 150 ครัวเรือน กำไร : ล้านบาท ต.อาจสามารถ ต.หน่อม อำเภออาจสามารถ ข้าวโพดหวาน เฉลี่ย 1,523 กก./ไร่ ราคา บาท/กก. กำไร 10,844 บาท/ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ย กก./ไร่ ราคา บาท/กก. กำไร 3,647 บาท/ไร่ มะเขือเทศโรงงาน เฉลี่ย 4,894 กก./ไร่ ราคา บาท/กก. กำไร บาท/ไร่ พื้นที่ : 900 ไร่ 10 หมู่บ้าน : 2-6 และ 8-12 เกษตรกร : 450 ครัวเรือน กำไร : 4.4 ล้านบาท

3 อำเภออาจสามารถ


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ : 1,200 ไร่ 9 หมู่บ้าน : 2, 4, 6-10, 13 และ 16 เกษตรกร : 600 ครัวเรือน กำไร : 5.9 ล้านบาท พื้นที่ : 600 ไร่ 8หมู่บ้าน :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google