งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  Food Resident and Industry and Transportation Total Commercial

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  Food Resident and Industry and Transportation Total Commercial"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human Energy Consumption Throughout History Daily Per Capita Consumption (1000 kilocalories) 1 mc
Food Resident and Industry and Transportation Total Commercial Agriculture 1. Primitive man ( ยุคแรกเริ่ม) 2 - 2. Hunting man (ยุคล่าสัตว์) 3 5 3. Primitive agr. man (ยุคเกษตรเริ่มแรก) 4 12 4. Advanced agr. man (เกษตรก้าวหน้า) 6 7 26 5. Industrial man (ยุคอุตสาหกรรม) 32 24 14 77 6. Technological man (ยุคเทคโนโลยี) 10 66 91 63 230

2 Daily muscular Energy 1000 food calories (~ 1,000,000 calories)
238.8 * 10 – 3 = 4.18*10 6 J 4.18 * 106 J = 4.18*106 *277.8*10-9 = 1.2 Kilowatt-hours Unit

3 Conversion Factor J Calories = 238.8*10-3 J Kw-h = *10-9 * 1000 food calories = 106 ordinary calories = 1.2 Kilowatt-hours = 4094 Btus.

4 ENERGY What is Energy? Def: ความสามารถที่จะทำงานได้
งาน = แรง * ระยะทาง (Joule Newton Metre)

5 ENERGY CATEGORIES RESOURCES BASIS 1.1 PRIMARY ENERGY
1.2 SECONDARY ENERGY 2. TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL BASIS 2.1 CONVENTIONAL ENERGY 2.2 NON-CONVENTIONAL ENERGY

6 3. USAGE BASIS 3.1 RENEWABLE ENERGY 3.2 NON-RENEWABLE ENERGY

7 WAES Major Conclusions;
The supply oil will fail to meet increasing demand in the year 2000 Demand for energy will continue to grow even vigorous policies on energy conservation. The change from a world economy dominated by oil must start now Electricity from nuclear power is capable for energy supply Coal has the potential to contribute substantially to future energy supplies.

8 6. Natural gas reserves are large enough to meet projected demand.
7. Oil sands, heavy oil, and oil shale reserve are large but not economic until the year 2000 8. Solar, wind, wave energy etc. are likely to become increasing important in the 21th century. 9. Policies for achieving energy conservation should continue to be key elements of all future energy strategies. 10. International collaboration is serious required.

9 Light, Heat, Air Conditioning, Cooking
Why do we use Energy??? Transportation Industry Domestic Light, Heat, Air Conditioning, Cooking Agriculture Fertilizer

10 Oil Equivalent 45.7 million tons
How is Energy used??? Agriculture % Transportation % Industry % Construction and Mining % Resident and Commercial 22.4% Oil Equivalent million tons

11 น้ำมัน ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ (รวมก๊าซธรรมชาติเหลว) ในโลก ปี 2540 มีปริมาณเท่ากับ พันล้านตัน หรือ 1,037.6 พันล้านบาร์เรล แหล่งส่วนใหญ่อยู่ที่ ตะวันออกกลาง % ในเอเชียมีแค่ 4.1% ในปี 2540 โลกมีการผลิตน้ำมันดิบ 3,474.7 ล้านตันต่อวัน หรือ 72.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประมาณได้ว่าใช้ได้อีกเพียง 41 ปี

12 ถ่านหิน ในโลก ปี 2540 มีปริมาณเท่ากับ 1,031,610 ล้านตัน
ปริมาณสำรองถ่านหิน ในโลก ปี 2540 มีปริมาณเท่ากับ 1,031,610 ล้านตัน แหล่งส่วนใหญ่อยู่ที่ ในเอเชียมี % อเมริกาเหนือ 24.2% โซเวียตเดิม 23.4% ในปี 2540 โลกมีการผลิตถ่านหิน 2,320.7 ลตทนด. ประมาณได้ว่าใช้ได้อีกเพียง 219 ปี

13 ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2540 โลกมีการผลิต NG 2,223 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ในโลก ปี 2540 มีปริมาณเท่ากับ 5,112.1 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งส่วนใหญ่อยู่ที่ สหภาพโซเวียต(เดิม) 39.2% ตะวันออกกลาง 33.7% ในเอเชียมีแค่ 6.3% ในปี โลกมีการผลิต NG 2,223 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 2,009 ลตทนด. ประมาณได้ว่าใช้ได้อีกเพียง 64 ปี

14 ENERGY 255455


ดาวน์โหลด ppt   Food Resident and Industry and Transportation Total Commercial

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google