งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Debugging in VC 259201 Computer Programming for Engineers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Debugging in VC 259201 Computer Programming for Engineers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Debugging in VC 259201 Computer Programming for Engineers

2 Debugging เขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้ #include void main() { int i; for (i = 1; i <= 10; i++) { printf("i = %d\n", i); }

3 การ Set เพื่อให้สามารถทำการ Debug ได้ 1. ไปที่ Project-> ( ชื่อ Project) Properties ( เป็น ตัวเลือกล่างสุด ) 2. ด้านซ้าย ให้ทำการ Expand ตัวเลือก "Configuration Properties“ 3. แล้วทำการ Expand ตัวเลือกย่อย "C/C++“ 4. แล้วให้เลือก General 5. ด้านขวา ให้เปลี่ยนตัวเลือกในหัวข้อ "Debug Information Format" ให้เป็น "Program Database For Edit And Continue (/ZI)“ 6. ด้านซ้าย เลือก "Optimization“ 7. ด้านขวา ให้เปลี่ยนตัวเลือกในหัวข้อ "Optimization" ให้เป็น "Disabled (/Od)“ 8. ด้านซ้าย ทำการ Expand ตัวเลือก "Linker“ 9. แล้วเลือก "Debugging“ 10. ด้านขวา ให้เปลี่ยนตัวเลือกในหัวข้อ "Generate Debug Info" ให้เป็น "Yes“ 11. คลิก ok

4 ทำการ Build ไปที่โปรแกรม แล้วทดลองกำหนด Breakpoint ในบรรทัดที่มี for โดยการคลิกขวาที่บรรทัดนี้ แล้วเลือก Breakpoint -> Insert Breakpoint เลือก Start Debugging หรือ กด F5 โปรแกรม จะเริ่มทำงานจนมาหยุดที่ Breakpoint ที่ถูก กำหนดไว้ สั่งให้ทำงานต่อไปทีละบรรทัดโดยการใช้ F10 ตัวแปร และสถานะการเรียกฟังก์ชันจะแสดงอยู่ ในส่วนล่าง เช่นในตัวอย่างนี้ เมื่อกด F10 ไป เรื่อยๆ จะมีการแสดงค่าของตัวแปร i เริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ

5

6 โดยสามารถกด Alt-Tab เพื่อสลับหน้าจอไปดู ผลการทำงานได้ สามารถหยุดการ Debug ได้โดยการเลือก Debug -> Stop Debugging หรือ กด Shift- F5


ดาวน์โหลด ppt Debugging in VC 259201 Computer Programming for Engineers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google