งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN

2 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN
Member States)

3 เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์

4 ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ ภาษาราชการ : ภาษาเขมร

5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia
การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย หน่วยเงินตรา : รูเปียห์

6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic
การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ ภาษาราชการ : ภาษาลาว หน่วยเงินตรา : กีบ

7 มาเลเซีย : Malaysia การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์ เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ หน่วยเงินตรา : ริงกิต

8 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar
การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง เมืองหลวง : นครเนปิดอร์ ภาษาราชการ : ภาษาพม่า หน่วยเงินตรา : จั๊ต

9 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine
การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3 เมืองหลวง : กรุงมะลิลา ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ หน่วยเงินตรา : เปโซ

10 สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore
การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์

11 ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ภาษาราชการ : ภาษาไทย หน่วยเงินตรา : บาท

12 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam
การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง เมืองหลวง : กรุงฮานอย ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม หน่วยเงินตรา : ด่อง

13 นางสาวศุภมาศ เพียรไสย์
นางสาวศุภมาศ เพียรไสย์ รหัสนิสิต : เศรษฐศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google