งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย น.ส.จิราภรณ์ ศรีรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย น.ส.จิราภรณ์ ศรีรักษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย น.ส.จิราภรณ์ ศรีรักษา 56670224
สมุทรปราการ จัดทำโดย น.ส.จิราภรณ์ ศรีรักษา

2 สมุทรปราการ ที่ตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก

3 ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง

4 สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดน้ำโบราณบางพลี
เป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งและมี ความรุ่งเรืองมากในอดีต เป็นตลาดขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร จากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางในสมัยก่อน ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยการแจว พายและแล่นใบเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ใน คลองสำโรง ตลาดน้ำบางพลีถือเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง

5 สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท บริเวณที่ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณยัง ถือได้วาเป็น งานประติมากรรมลอยตัวช้างทองแดงที่ใช้เทคนิคการเคาะขึ้นรูปด้วยมือ 

6 สถานที่ท่องเที่ยว วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดบางพลีใหญ่ในเป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง

7 สถานที่ท่องเที่ยว ฟาร์มจระเข้
ฟาร์มจระเข้ เป็นที่เลี้ยงจระเข้ในเชิงเศรษฐกิจ โดยสร้างรายได้จากการขายเนื้อและหนังจระเข้ บางฟาร์มก็มีการแสดงโชว์การจับจระเข้ด้วย หรือ บางฟาร์มก็นำรวมกับสวนสัตว์

8 ร้านอาหาร เกาะลันตาสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ใช้เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ตรงไปทางถนนกิ่งแก้ว ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ ก่อนเลี้ยวเข้าถนนกิ่งแก้วจะมองเห็นร้านอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิอยู่ทาง ซ้ายมือ พอเลยทางโค้งลงสะพานให้เตรียมชิดซ้าย ร้านอยู่บริเวณเชิงสะพาน

9 ที่พัก Vismaya Suvarnabhunmi Bay Hotel Samutprakarn
Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Samutprakarn

10 บ้ายบายจ้า..


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย น.ส.จิราภรณ์ ศรีรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google