งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดและพันธุ์ม้า จัดทำโดย : นางสาวรุจิรดา จิตรทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดและพันธุ์ม้า จัดทำโดย : นางสาวรุจิรดา จิตรทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดและพันธุ์ม้า จัดทำโดย : นางสาวรุจิรดา จิตรทศ 56060156
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม

2  การจัดชนิดของม้า ได้จัดตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งไว้ดังนี้
1. ม้างาน (Draft Horse) 2. ม้าขี่ (Riding Horse) 3. โรดสเตอร์ (Roadster Horse) 4. ม้าเทียมลาก (Carriage or Heavy Harness Horse) 5. ม้าโพนี่ (Pony Horse)

3 ม้างาน (Draft Horse)           เป็นม้าที่ใช้ในการทำงานในไร่นาและคอก ปศุสัตว์ งานเทียมเกวียนลากของหนัก  ๆ บางครั้ง อาจใช้ขี่เข้าเมือง ม้างานมีหลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น ม้าพันธุ์เบลเยี่ยม (Belgian) ม้าพันธุ์เพอร์ เชอร์รอน(Percheron) ม้าพันธุ์ไชร์ (Shire) ม้าพันธุ์ไคล เดสเดล (Clydesdale) ม้าพันธุ์ซัฟโฟล์ค (Suffolk) ม้างานเป็นม้าที่มีขนาดใหญ่ (Heavy Horses)สูงประมาณ ๑๕-๑๗ แฮนด์๑ (Hands) เมื่อโตเต็มที่มีขนาดน้ำหนัก ๖๑๔-๑,๐๐๐ กิโลกรัม

4 ม้าขี่ (Riding Horse)     เป็นม้าที่ใช้สำหรับขี่เดินทาง ม้าแข่ง ม้าสำหรับกระโดดข้ามเครื่องกีด ขวาง ม้าสำหรับขี่แข่งกีฬาโปโล ม้าขี่สำหรับเดินสวนสนาม ม้าขี่มี หลาย พันธุ์ด้วยกัน เช่น - พันธุ์อเมริกันแซดเดิล (American  Saddle Horse) - พันธุ์อัพพาลูซา (Appaloosa) - พันธุ์อาหรับ (Arabian) - พันธุ์มอร์แกน (Morgan) - พันธุ์คลีฟแลนด์ เบย์ (Cleveland  Bay)  - พันธุ์พาโลมิโน (Palomino) - พันธุ์พินโต (Pinto) - พันธุ์เทนเนสซี วอล์คกิ้ง (Tennes  see Walking) - พันธุ์เทอร์รับเบร็ด (Thoroughbred)  ม้าขี่เป็นม้าที่มีขนาดสูงประมาณ ๑๔-๑๗ แฮนด์ เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก ๓๖๔-๕๙๑  ที่กิโลกรัมเศส

5 ม้าโพนี่ (Pony Horse)       เป็นม้าสำหรับการขี่ของเด็ก ๆ หรือเทียม รถลากขนาด เล็ก มีส่วนสูงประมาณ ๑๑-๑๔แฮนด์ และเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนัก ประมาณ ๑๘๐-  ๓๘๖ กิโลกรัม ม้าโพนี่มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน    เช่น - พันธุ์อเมริกานา (Americana) - พันธุ์แฮกนี (Hackney) - พันธุ์เชตแลนด์ (Shetland) - พันธุ์เวลช์ (Welsh) - พันธุ์ฮาร์นเนส (Harness)นอกจากนี้ยังมีม้าโพนี่พันธุ์ ไทย ซึ่งรูปร่าง     ล่ำสัน เตี้ย ป้อม และเฉลียวฉลาด ม้าไทยนั้นเชื่อว่าอาจจะมี บรรพบุรุษมาจาก เซลติค โพนี่(Celtic Pony)

6 ม้าสายพันธุ์หลักของโลก
1.อาราเบียน The Arab, Arabian Horse 

7 2. เธอร์รัพเบรต (Thoroughbred)

8 3.ม้าด่าง  The Paint Horse

9 4.ม้าพันธุ์ลิปิซานเนอร์ The Lipizzaner

10 5.ม้าพันธุ์ควอเตอร์หรือ ควอเตอร์ฮอร์ส หรืออเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส

11 6.ม้าแคระ Miniature horse

12 7.ม้าพันธุ์โฮลสไตน์ (The Holsteiner)

13 The End


ดาวน์โหลด ppt ชนิดและพันธุ์ม้า จัดทำโดย : นางสาวรุจิรดา จิตรทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google