งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE
EASY TRAVEL WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE

2 ที่มา ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความแปรปรวน ซึ่งอาจทำให้ นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้ และราคา น้ำมันก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พวกเราจึงคิดสร้างเว็ปที่ให้บริการสำหรับ นักท่องเที่ยว โดยจะรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคตะวันออกมาจัด rating โดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศรายวันและประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและรู้สภาพอากาศของที่นั่นได้ ทั้งนี้ยังมีแผนที่ที่ตั้ง ของสถานที่ท่องเที่ยว คำนวณระยะทางระหว่างผู้ใช้กับสถานที่ท่องเที่ยว บอกราคา น้ำมันและคำนวณเป็นค่าน้ำมันที่ต้องใช้โดยประมาณอีกด้วย

3 วัตถุประสงค์ ผู้ใช้สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้
ผู้ใช้สามารถดูสภาพอากาศรายวันของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ ผู้ใช้สามารถทราบระยะทางไปสถานทีท่องเที่ยวโดยประมาณได้ ผู้ใช้สามารถทราบราคาน้ำมันที่ต้องใช้ในการเดินทางโดยประมาณได้

4 ขอบเขตของระบบ สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคตะวันออกประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น ทะเล น้ำตก ภูเขา ทั่วไป การคำนวนค่าน้ำมันโดยอิงจากสกุลเงินบาทเท่านั้น

5 RSS FEED Rss feed ที่ใช้ - พยากรณ์อากาศ - ราคาน้ำมัน - แผนที่

6 ALGORITHM Algorithm ที่ใช้
- การคำนวณ Rating ของสถานที่ท่องเที่ยวจากสภาพอากาศ - นำ selection sort มาใช้ในการหา Top 5 สถานที่ที่น่าไป - หาระยะทางระหว่างจุดบนแผนที่ - คำนวณค่าน้ำมันจากระยะทาง

7 PROCESS Process ที่สำคัญ - ให้ Rating สถานที่ท่องเที่ยว
- แสดงแผนที่ พร้อมคำนวณระยะทางโดยประมาณ - คำนวณค่าน้ำมันโดยประมาณจากระยะทาง

8 Model Driven Service Registry Service Service Requester Provider
ร้องขอเส้นทาง ราคาน้ำมัน สภาพอากาศ ค้นหาเส้นทาง คำนวณราคาน้ำมัน สภาพอากาศ Service Requester Service Provider ส่งเส้นที่เป็นไปได้ พร้อมด้วยราคา น้ำมันที่ใช้ในแต่ละเส้นทาง

9 USE CASE ผู้ใช้ทั่วไป แอดมิน เลือกจังหวัด เลือกประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
เลือกสถานที่ท่องเที่ยว แอดมิน เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว

10 ตัวอย่างหน้าเวปไซต์คร่าวๆ

11 สมาชิกในกลุ่ม วงษ์ระวี ขันธุวาร DB ณัฐนรี แฟงคล้าย Programmer วิทวัส ทองเขียว PM ศิริประภา ทรัพย์สิน Programmer ธาม แก้วสนธิ SA อนันท์ วรรณจินดาพร SA


ดาวน์โหลด ppt WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google