งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทยานแห่งชาติภูเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โดย นางสาว นันทิพร มณฑา คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 05

2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ

3 อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือเมื่อมองโดยรอบ ในที่สูง จะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันสวยงาม ประกอบด้วยเขาหินประเภทต่าง ทรายและหินแกรนิตสสับกัน

4 อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มี อากาศหนาวเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัว ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "แม่คะนิ้ง" มีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ สับกัน

5 การเดินทาง ในการเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูเรือนั้น ถ้าออกจากตัวเมืองจังหวัดเลย สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ประมาณ 48 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอภูเรือแล้ว ให้สังเกต ทางด้านขวามือ จะมีทางแยกใกล้ๆ กับที่ว่าการอำเภอภูเรือ จากตรงนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ

6 การเดินทาง รถโดยสารสาย กรุงเทพ - ภูเรือ ของบริษัท เพชรทัวร์
รถโดยสารระหว่างภาคที่ผ่านอำเภอภูเรือ สาย เชียงใหม่ - อุดรธานี ของบริษัท อ.ศึกษาทัวร์ จักรพงษ์ทัวร์ และสาย นครพนม - เชียงราย ของบริษัท สมบัติทัวร์ และ จักรพงษ์ทัวร์

7 แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไผ่
เป็นน้ำตกขนาดกลาง ลักษณะของตัวน้ำตกเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไป ชั้น จนถึงตัวแอ่งน้ำด้านล่าง น้ำตกห้วยไผ่สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ (ที่ทำการอุทยานฯ) ประมาณ 2.8 กิโลเมตรในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากทำให้เกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง ในช่วงที่มีหมอกปกคลุมจะทำให้สวยงามไปอีกแบบ

8 แหล่งท่องเที่ยว ผาซำทอง
ผาซำทอง หรือ ผากุหลาบขาว อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย และอยู่บนยอดเขาสูง จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี

9 แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกหินสามชั้น

10 แหล่งท่องเที่ยว ลานสาวเอ้

11 แหล่งท่องเที่ยว ยอดภูเรือ

12 แหล่งท่องเที่ยว ผาโหล่นน้อย
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่งและทะเลภูเขา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร

13 แหล่งท่องเที่ยว หินพานขันหมาก
เป็นหิน รูปร่างพานคว่ำ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

14 แหล่งท่องเที่ยว หินค้างหม้อ

15 แหล่งท่องเที่ยว สวนหินพาลี

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อุทยานแห่งชาติภูเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google