งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวจิตรลดาพร แพงดี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวจิตรลดาพร แพงดี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวจิตรลดาพร แพงดี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์
ปลาการ์ตูน จัดทำโดย นางสาวจิตรลดาพร แพงดี รหัสนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์

2 สารบัญ หน้าแรก ปลาการ์ตูน พันธุ์ปลาการ์ตูนที่พบในประเทศไทย
ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ปลาการ์ตูนแดงดำ ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ ปลาการ์ตูนอานม้า ปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนอินเดียน แหล่งที่มา จบการนำเสนอ

3 ปลาการ์ตูน ปลาการ์ตูน (Clownfish) เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเล มีหลายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกปลาสลิดหิน (Pomacentridae) พบอาศัยอยู่ตามแนวปะการังในบริเวณเส้นศูนย์สูตรทั่วโลก อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล มีสีสันสวยงาม ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ อยู่กันเป็นครอบครัว สามารถเปลี่ยนเพศได้ กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร เป็นปลาที่หวงถิ่นมากจะมีเขตที่อยู่ของตนเอง ปลาการ์ตูนออกลูกเป็นไข่ พ่อแม่ปลาจะช่วยกันเลี้ยงดูลูก ปลาการ์ตูนทั่วโลกมีทั้งหมด 28 ชนิด ในเมืองไทยพบปลาการ์ตูน 7 ชนิด พบทั้งอ่าวไทยและอันดามัน สารบัญ

4 พันธุ์ปลาการ์ตูนที่พบในประเทศไทย
ปลาการ์ตูนส้มขาว(Clown Anemonefish) ปลาการ์ตูนอินเดียแดง(Pink Skunk Anemonefish) ปลาการ์ตูนแดงดำ(Red Saddleback Anemonefish)  ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ(Tomato Anemonefish)  ปลาการ์ตูนอานม้า(Saddleback Anemonefish) ปลาการ์ตูนลายปล้อง(Clark’s Anemonefish)  ปลาการ์ตูนอินเดียน(Yellow Skunk Anemonefish) สารบัญ

5 ปลาการ์ตูนส้มขาว สารบัญ
ปลาการ์ตูนส้มขาวลำตัวมีสีส้ม เข้ม มีแถบสีขาว 3 แถบ พาด บริเวณส่วนหัว ลำตัวและบริเวณ หาง ขอบของแถบสีขาวเป็นสีดำ ขอบนอกของครีบเป็นสีขาวและขอบ ในเป็นสีดำ อาศัยในที่ลึก ตั้งแต่ 1-15 เมตร ขนาดตัวโตที่สุด ประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล ชนิด Heteractismagnifica และ  Stichodactyla gigantea เป็นต้น สารบัญ

6 ปลาการ์ตูนอินเดียแดง
ลำตัวมีสีเนื้ออมเหลืองทองอม ชมพู มีแถบขาวพาดอยู่บริเวณหลัง ตา  อาศัยในที่ลึกตั้งแต่ 3-25 เมตร ขนาด โตที่สุดประมาณ เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla mertensii อยู่ รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ พบ เห็นได้ตามแนวปะการังทางฝั่งอ่าว ไทย สารบัญ

7 ปลาการ์ตูนแดงดำ สารบัญ
ปลาเต็มวัยลำตัวมีสีส้มแดงและ มีปื้นสีดำขนาดใหญ่บริเวณหลัง ส่วนปลาวัยรุ่นจะยังไม่มีปื้นสีดำ และจะมีแถบสีขาวพาดขวางลำตัว บริเวณหลังตา ขนาดโตเต็มที่ ประมาณ 12 เซนติเมตร อาศัยตามแนวปะการังชายฝั่งที่ เป็นพื้นทราย หรือตามส่วนลาดชัน ของแนวปะการัง มักอาศัยอยู่กับ ดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor หรือHeteractis crispa  พบทางฝั่งทะเลอันดามัน สารบัญ

8 ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ สารบัญ
ปลาเต็มวัยลำตัวมีสีดำอมแดง ครีบทุกครีบมีสีแดง มีแถบสีขาว 1 แถบ พาดขวางบริเวณหลังตา ปลา ขนาดเล็กจะมีลำตัวและครีบเป็นสี แดง มีแถบขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ บริเวณหลังตา ตอนกลางของ ลำตัว และโคนหาง ในปลาวัยรุ่น แถบสีขาวที่โคนหางจะหายไปขนาด โตเต็มวัยประมาณ 12 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามลากูน หรือรอบ นอกของแนวปะการัง มักอาศัยอยู่ กับดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor  สารบัญ

9 ปลาการ์ตูนอานม้า สารบัญ
ลำตัวมีสีน้ำตาลอมดำ มีแถบ ขาว 2 แถบ แถบแรกอยู่ที่หลัง ตา อีกแถบเริ่มบริเวณกลาง ลำตัวเป็นแถบโค้งพาดเฉียงขึ้น ไปที่ครีบหลัง ลักษณะคล้ายอาน ม้า พบในที่ลึก ตั้งแต่ เมตร ขนาดโตที่สุดประมาณ 12 เซนติเมตร อยู่กับดอกไม้ทะเลชนิดที่ฝัง ตัวอยู่ตามพื้นทราย คือ Heteractis crispa และ Stichodactyla haddoni พบ เฉพาะในอ่าวไทย สารบัญ

10 ปลาการ์ตูนลายปล้อง สารบัญ
 ลำตัวมีสีดำเข้ม ส่วนหน้า ครีบอกและหางมีสีเหลืองทอง มี แถบขาว 3 แถบ ตรงส่วน หัว ลำตัว และโคนหาง ปลาชนิด นี้มีความผันแปรของสีสูง มีไม่ตำ กว่า 8 รูปแบบ สีของลูกปลา วัยรุ่นก็ต่างจากปลาเต็มวัย พบทั้งอ่าวไทย และอันดามัน จัดเป็นปลาการ์ตูนใหญ่ที่สุดของ เมืองไทยขนาดโตที่สุดประมาณ 15 เซนติเมตร อาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเล หลายชนิด สารบัญ

11 ปลาการ์ตูนอินเดียน สารบัญ
ลำตัวมีสีเนื้ออมเหลืองทองอม ชมพู มีแถบขาวเล็ก ๆ พาดผ่าน บริเวณหลังตั้งแต่ปลายจมูกจน จรดครีบหาง อาศัยในที่ลึกตั้งแต่ เมตรขนาดโตที่สุดประมาณ เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล ชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla mertensii อยู่รวมกันเป็น ครอบครัวใหญ่คล้ายปลาการ์ตูน ส้มขาว พบอาศัยอยู่ทางฝั่งอันดา มัน สารบัญ

12 แหล่งที่มา สารบัญ

13 จบการนำเสนอ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาวจิตรลดาพร แพงดี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google