งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำตกคลองนารายณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำตกคลองนารายณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำตกคลองนารายณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม
ประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจ

2

3 น้ำตกคลองนารายณ์ ที่ตั้ง
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมือง 6 กม. แยกจากถนนสายจันทบุรี-ตราด ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ ประมาณ 2 กม. จากนั้นเดินเท้า อีก 2 กม. จะถึงน้ำตก

4

5 น้ำตกคลองนารายณ์ สภาพภูมิศาสตร์
เป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูง 25 เมตร สายน้ำ ไหลจากผาสูงชันลดหลั่นลงมาผ่านโขดหิน น้ำใส สะอาดและมีน้ำมากตลอดปี บรรยากาศโดยรอบ ค่อนข้างเงียบสงบอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบชื้นที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้หลากชนิด ตัวอย่างพรรณไม้ พนอง กฤษณา สัตตบรรณ กล้วยไม้ป่า เป็นต้น

6 เรื่องเล่า ความเป็นมาของน้ำตกคลองนารายณ์
น้ำตกชื่อว่า คลองนารายณ์ ก็เพราะต้นธารน้ำไหลออกมาจากถ้ำซึ่ง ภายในถ้ำนั้น มีเทวรูปพระนารายณ์เป็นสำฤทธิ์สถิตอยู่ ชื่อนี้เป็นที่ รู้จักกันมานานแล้ว ความจริงต้นของธารน้ำสายน้ำ คือ น้ำตกสระบาป ที่สูงมาก และไหลพุ่งออกมาจากผาสูงประมาณ 20 เมตร ลงอ่าง จากนั้นจึงไหลผ่านลงมาตามลาดเขาและมีอ่างขังน้ำที่อยู่ชั้นล่าง ที่สำคัญ เรียกว่า “ อ่างหงส์ ”

7 เรื่องเล่า ความเป็นมาของน้ำตกคลองนารายณ์
พระบาทสมเดชพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งยังทรง ผนวชเคยเสด็จประพาส เมื่อ พ.ศ.2400 (จ.ศ.1219)และลงสรงน้ำใน อ่างนี้ กับโปรดให้สร้างเจดีย์และศาลาประทับร้อนไว้ด้วย พระราชทานชื่อเจดีย์ว่า “จุลสีห์จุมพตเจดีย์ ” เมื่อครั้งพระบาทสม เดชพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจันทบุรี เมื่อ พ.ศ ก็ได้เสด็จไปที่น้ำตกสระบาป และลงสรงน้ำใน อ่างหงส์ และยังถือว่าน้ำในลำธารนี้ใช้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

8 จุลสีห์จุมพตเจดีย์ ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของปรำที่ประทับและจุลสีห์จุมพต ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างไว้กลาง ลำธารเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ปัจจุบันเหลือเพียงร่อยรอยบริเวณที่เคย เป็นพระเจดีย์ เพราะได้ถูกระแสน้ำพัดพังไปเมื่อปี 2517

9 จุลสีห์จุมพตเจดีย์

10 ถ้ำพระนารายณ์  ถ้ำพระนารายณ์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีลำธารน้ำ ใสบริสุทธิ์ไหลออกมา แหล่งน้ำแห่งนี้ถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งของประเทศที่ใช้ในพิธีมูรธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรม ราชาภิเษก ปัจจุบันหินได้ถล่มลงมาปิดปากถ้ำแต่ยังคงมีน้ำไหล ออกมาอยู่ตลอดปี

11 น้ำตกคลองนารายณ์ยามสาย

12 น้ำตกคลองนารายณ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
น้ำตกคลองนารายณ์เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนำน้ำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ พระราชพิธีในการ สถาปนาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ และสำนักพระราชวังจะมาทำพิธี ตักน้ำไปรวมเสกเป็นน้ำสรงในพิธีบรมราชาภิเษกใน พระบรมมหาราชวัง ที่นี่เป็นแหล่งน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำแห่งเดียว ของประเทศไทย

13

14  ปัจจุบันนี้น้ำตกคลองนารายณ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ของตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับ ชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการขนาด ย่อย และก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวและศาลาชมวิว แบบ 8 เหลี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

15

16 อ้างอิงจาก ial=1&u=%2Fphotos%2Falbum 368&Ntype=9 tour/east/chanthaburi/data/place/pic_waterfallklongnarai.htm 2007&group=11&gblog=7

17 นางสาวพิชชาพร เมฆกลาง กลุ่มที่ 33 นิสิตชั้นปีที่ 1
นำเสนอโดย นางสาวพิชชาพร เมฆกลาง กลุ่มที่ 33 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร โทรสาร ,


ดาวน์โหลด ppt น้ำตกคลองนารายณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google