งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้เทคนิคอ่านไว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้เทคนิคอ่านไว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้เทคนิคอ่านไว
โดย นางสาวอภิสรา แพงมา

2 เรียนรู้เทคนิคอ่านไว
เทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ไม่เครียดเกินไป ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่านได้ถึงครึ่งหนึ่งโดยไม่ทำความเข้า ใจผิดพลาด เทคนิคอ่านไวมี 5 ข้อดังนี้ 

3 1. วัดระดับความเร็วของตัวเอง
ลองทดสอบตัวเองดูโดยการอ่านบทความหนึ่ง 1 นาทีโดยใช้ความเร็วธรรมดา แล้วนับคำที่คุณอ่านได้ จำนวนคำที่คุณอ่านบอกได้ถึงความเร็วในการอ่านของคุณ

4 1. วัดระดับความเร็วของตัวเอง (ต่อ)
เพื่อการทำความเข้าใจกับบทความ ก็ให้คุณเขียนสิ่งที่คุณเข้าใจในการอ่านออกมา ถ้าคุณเขียนได้มากขึ้นก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ลองฝึกฝนบ่อยๆ แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

5 2. ผู้ช่วยตัวสำคัญ การใช้ดินสอลากตัวหนังสือที่กำลังอ่านไปเรื่อยๆ
ไล่ไปทีละคำด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอจากซ้ายไปขวา และเมื่อจบบรรทัดก็ให้รีบเร่งบรรทัดใหม่ต่อไป 

6 3. ฝึกความเร็วในการอ่าน
หากฝึกอ่านหนังสือด้วยความเร็วสูงจะช่วยฝึกความสามารถในการอ่านได้ดี เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสมองจะชินกับความเร็วที่อ่าน ผลที่ได้ก็คือ การอ่านในระดับความเร็วธรรมดาที่อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจเร็วขึ้น

7 3. ฝึกความเร็วในการอ่าน (ต่อ)
ให้คุณลองฝึกอ่านบทความภายในเวลา 3 นาที ต่อมาก็ใช้เวลาให้น้อยลงเป็น 2 นาที กับบทความเดิม และลดลงเหลือ 1 นาที และให้ฝึกบ่อยๆ จนกระทั่งใช้เวลาสั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจบทความอย่างลึกซึ้ง

8 4. ฝึกอ่านทำความเข้าใจ การอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมด
เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องฝึกฝนด้วยการมองหนังสือปราดเดียวก็เข้าใจ ให้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์ปิดหนังสือหนึ่งบรรทัดแล้วเปิดมือขึ้น

9 4. ฝึกอ่านทำความเข้าใจ (ต่อ)
เพื่อมองปราดเดียวแล้วพยายามเขียนถึงสิ่งที่คุณอ่านออกมา ให้ฝึกจนกระทั่งสายตาของคุณเข้าใจกับข้อความนั้นๆจากนั้นก็เริ่มบรรทัดต่อไป

10 5. ทำความเข้าใจกับบทความด้วยการมองผ่าน
ให้อ่านบทความโดยไม่มีผู้ช่วยด้วยการมองอ่านปราดเดียว ในการฝึกก็ให้ใช้ดินสอสีขีดบรรทัดในแนวดิ่ง ให้อ่านทั้งกลุ่มคำโดยไม่ต้องอ่านคำต่อคำ

11 5. ทำความเข้าใจกับบทความด้วยการมองผ่าน (ต่อ)
อ่านด้วยสายตาที่ตวัดบรรทัดต่อบรรทัด และให้ฝึกต่อโดยไม่ต้องใช้ดินสอสีขีดเส้นบรรทัดที่อ่านอีก แต่ให้ใช้ความจำ 

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้เทคนิคอ่านไว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google