งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดพะเยา นางสาววชิรา สร้อยสน รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดพะเยา นางสาววชิรา สร้อยสน รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดพะเยา นางสาววชิรา สร้อยสน รหัสนิสิต 54070322 คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น : ชุด Template นี้ประกอบด้วย 10 หน้า การใช้งานเพียงแต่คัดลอกหน้าสไลด์ด้านซ้ายให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ หรือลบหน้าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ข้อความตัวอักษร และตัวเลือกคำตอบได้ทันที หรือปรับแต่งย้าย หรือขยายทุกชิ้นส่วนได้ ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควร “บันทึกแฟ้มเป็น” ไว้ใน Folder ของ Lecture ก่อนใช้งานทุกครั้ง มีปัญหาสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววชิรา สร้อยสน รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดพะเยา

3 สัญลักษณ์จังหวัดพะเยา
รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่เมืองอันเป็นหลักรวมใจ ของชาวพะเยา ลายกนกเปลวบนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึง ความรุ่งเรืองเบื้องล่างริมของดวงตราเป็นกว๊านพะเยา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี และมีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง ซึ่งหมายถึงลักษณะของความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ (ที่มา:กองหัตถกรรมศิลป กรมศิลปากร ) ตราประจำจังหวัดพะเยา

4 ธงประจำจังหวัด พื้นธงสีบานเย็น หมายถึง ภูมิภาคมณฑล พายัพ บนพื้นธงประกอบด้วย สีเทาฟ้า  หมายถึง สภาพภูมิอากาศเยือกเย็น และความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้ไปเยี่ยมเยือน  สีเหลือง หมายถึง เป็นดินแดนที่รุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขในร่มเงาพระบวรพุทธศาสนา   สีเขียว หมายถึง ความสดชื่นงอกงามแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร

5 ข้อมูลทั่วไป พะเยาเป็นเมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า 900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา

6 สภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา
ที่ตั้งและอาณาเขต พื้นที่ จังหวัดพะเยามีเนื้อที่รวมประมาณ 6, ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,959,412.5 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 15 ของภาคเหนือ มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 4 ของภาคเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของประเทศ

7 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.พาน อ.ป่าแดด และ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.งาว จังหวัดลำปาง และ อ.สอง จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ อ.บ้านหลวง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง

8 การคมนาคม

9 การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดอื่นๆหรือจังหวัดใกล้ เคียงที่สุด คือ ทางรถยนต์ สำหรับ การเดินทางโดย รถไฟ ยังไม่สามารถเดินทางถึงจังหวัดพะเยาได้โดยตรง ต้องใช้สถานีรถไฟที่จังหวัดลำปางหรือจังหวัดเชียงใหม่ และการเดินทาง ทางอากาศต้องใช้ท่าอากาศยานเชียงราย

10 สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด พะเยา
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด พะเยา

11 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม ห่างจากตัวจังหวัด 20กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 1(พะเยา-เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทาง- หลวงหมายเลข 1127 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย

12 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลเมืองพะเยาประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า"วัดพระเจ้าองค์หลวง" หรือ "วัดพระเจ้าตนหลวง"มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในลานนาไทย

13 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา คือ เป็นแหล่ง ประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยาคำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ

14 จังหวัดพะเยา กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดพะเยา นางสาววชิรา สร้อยสน รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google