งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM952-703 Presentation NETWORK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM952-703 Presentation NETWORK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Presentation NETWORK

2 ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ อินทนา นางสาวชัญญา ฟักสวัสดิ์ นางสาววัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ

3 ใช้ทรัพยากรทรัพยากรร่วมกัน และติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
What is Network ? กลุ่มของคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารที่นำมาเชื่อมต่อกัน เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ทรัพยากรทรัพยากรร่วมกัน และติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน

4 Type of network

5 Extranet Intranet Extranet Internet

6 ความหมาย การทำงาน ประโยชน์ Internet ตัวอย่าง

7 ความหมาย เครือข่ายสาธารณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก Internet หากแยกศัพท์จะได้มา2คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า Net ซึ่ง Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง และ คำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือ เครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

8 การทำงาน โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) : ระเบียบวิธีที่กำหนดขึ้นสำหรับสื่อสารข้อมูล ให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตราฐานการเชื่อมโยงเดียวกันคือ โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

9 ความสำคัญ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ/พาณิชย์ ด้านการเมือง ด้านศาสนา
ด้านความบันเทิง ด้านสังคม

10 ประโยชน์ Save time All the time Unlimited distance Real-Time
Save money All the time Make money Multi way communication

11 ตัวอย่าง BACK

12 ความหมาย ประโยชน์ Intranet การทำงาน ตัวอย่าง

13 ความหมาย เครือข่ายเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งจะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เป็นการจำกัดขอบเขตการใช้งาน เน้นการทำงานร่วมกัน (workgroup)

14 การทำงาน เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเข้าด้วยกันภายในองค์กร โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตราฐานการเชื่อมโยงเดียวกันคือ โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

15 ความสำคัญ ใช้สื่อสารกันภายในองค์กร

16 ประโยชน์ จัดตารางนัดหมาย ภายในองค์กร
ป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติเข้าสู่ระบบได้ ได้รับการป้องกันด้วยมาตราฐานความปลอดภัย เช่น Username, Password, Firewall ลงทุนต่ำ เมื่อเทียบกับการลงทุนทำระบบอื่นๆ ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันในองค์กรได้รวดเร็วขึ้น จัดการและติดตั้งง่าย

17 ตัวอย่าง BACK

18 ตัวอย่าง การทำงาน Extranet ประโยชน์ ความหมาย

19 ความหมาย เครือข่ายภายในองค์กรหรืออินทราเนต เชื่อมกับเครือข่ายภายนอกองค์กร

20 การทำงาน การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Link) ระหว่าง 2 จุด หรือ เครือข่ายเสมือน ( Virtual Network ) ระหว่างระบบอินทราเนตหลายๆเครือข่าย ผ่านอินเตอร์เนตก็ได้

21 ความสำคัญ ใช้เชื่อมโยงกันระหว่างบริษัท ลูกค้าและบริษัทอื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

22 ประโยชน์ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานสามารถควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานได้ตรงตามความต้องการ ช่วยควบคุมการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้น ผู้บริหารสามารถเข้าทำการตรวจสอบและดูรายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยผ่าน web browser ได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆตามจำนวนผู้ใช้งานจริง

23 ตัวอย่าง

24 ความแตกต่างระหว่าง Internet Intranet Extranet
ความปลอดภัย ความปลอดภัยน้อย เพราะทุกคนสมารถเข้าใช้ได้ เครือข่ายส่วนบุคคล อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ภายในเครือข่ายเท่านั้นที่ใช้ได้ มีระบบความปลอดภัยป้องกันคนนอกเข้ามาใช้ระบบ มีความปลอดภัยสูง เครือข่ายส่วนรวม ต้องได้รับอนุญาต เข้าใช้งานผ่านการเข้ารหัส มีความปลอดภัยพอสมควร ผู้ใช้งาน ทุกคน เฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในองค์กร พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การใช้งาน เครือข่ายทั่วโลก เครื่อข่ายภายในองค์กร เครื่อข่ายนอกองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับองค์กร

25 Q&A

26 Reference http://drr-inhouse.blogspot.com/2009/08/protocol.html
John Wiley & Sons .Information technology for management ,5th, John Wiley & Sons Inc.,2006.


ดาวน์โหลด ppt KM952-703 Presentation NETWORK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google