งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการพิเศษ

2 บริการสูจิบัตรนิทรรศการ
สูจิบัตรนิทรรศการอาจารย์ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สูจิบัตรนิทรรศการภายในประเทศไทย สูจิบัตรนิทรรศการต่าง ประเทศ

3 บริการศิลปนิพนธ์และการศึกษาเฉพาะเรื่อง

4 แฟ้มข้อมูลศิลปิน-ศิลปะ
ศิลปินวิจิตรศิลป์ ศิลปินภาคเหนือ ศิลปินทั่วไป ศิลปะ-วัฒนธรรม

5 บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา
กรอกแบบฟอร์มที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันสุดท้ายของการสอบ 3 วัน

6 บริการ mini TCDC โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ(mini TCDC) คณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดบริการตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550

7 ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
บริการเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wireless Network Chiang Mai University ) ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ณ บริเวณที่มีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงพื้นที่ให้บริการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://mail.cm.edu/jumbo


ดาวน์โหลด ppt บริการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google