งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Methodology (Homework1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Methodology (Homework1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Methodology (Homework1)
Chayakorn Lotongkum

2 1. สถานการณ์ ที่มาความสำคัญ 3. วัตถุประสงค์การวิจัย
Assignment 1 1. สถานการณ์ ที่มาความสำคัญ 2. โจทย์วิจัย 3. วัตถุประสงค์การวิจัย 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
เรื่องง่ายๆ แค่นี้ต้องบอก ต้องอธิบายทุกขั้นตอน เอาอีกละ ผิดพลาดเรื่องเดิมๆ อีกแล้ว!!! มีข้อมูลดีดี วิธีดีดี ก็ไม่บอก ทำให้เราต้องเสียเวลาคิดอีก ถ้าพี่เก่งลาออกไป พวกเราจะทำอย่างไรดี ไม่มีใครรู้เรื่องเลย เจ้านายต้องเรียกใช้เรา เพราะเรารู้คนเดียว มีทำไมต้องปันข้อมูลให้คนอื่น และถ่ายโอนข้อมูลให้กับองค์กรด้วย งานก็เยอะอยู่แล้ว ทำไมต้องเขียนความรู้ให้กับองค์กรด้วย ให้และแบ่งปันความรู้แล้วไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากคนที่ไม่ทำอะไรเลย

4 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
Self-Develop สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ Intangible Asset Knowledge System สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ หรือ ซีพีเอฟ เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจ ด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหารของเครือฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย“ ครัวของโลก ”

5 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
แต่เดิมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของซีพีเอฟ จะเน้นสินค้าไปทางจำพวกไส้กรอก, ลูกชิ้น, แฮม, และเป็ดสด ซึ่งซีพีเอฟ เน้นที่ขายให้แก่ลูกค้าในทางอ้อม เช่น โรงแรม, ตลาดสด ฯลฯ ปี พ.ศ ซีพีเอฟ มีแนวคิดขยายสาขาย่อยไปตามอำเภอใหญ่ เพื่อบริการลูกค้าในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ในการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการ การขายผโดยเปิดเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ซี.พี. - ปี พ.ศ บริษัทได้มีการปรับเปลื่ยนโครงสร้างการบริการองค์กรในรูปแบบใหม่ โดยสาขาย่อยที่มาการเปิดในอำเภอต่างๆได้ถูกนำมาปรับเปลื่ยนให้ร้านเน้นการขายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก

6 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
ปี พ.ศ ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างแบรนส์สินค้าให้ลูกค้าทั่วไปได้รู้จัก จึงได้มีการปรับเปลื่ยนรูปแบบร้านอีกครั้ง จนในที่สุดได้มาเป็นร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท (CP Fresh Mart)

7 Ready to “Kitchen of the World”

8 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
ประกอบไปด้วยพนักงานจำนวน 2 คน คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

9 พนักงานต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อนจะทำงานได้ ???
สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร “ มาตรฐานผู้ช่วยผ้จัดการร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท” ใช้เวลา 4 วัน พนักงานต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อนจะทำงานได้ ??? ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ Fresh Mart Step การใช้โปรแกรม Smart pos Smart soft การจัดร้านและการจัดเรียงสินค้า มาตรฐานประจำร้าน CP Fresh Mart การสั่งสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บเอกสารและการเปิด ปิดร้าน มาตรฐานเรื่องการบริการ

10 โจทย์ของงานวิจัย โจทย์หลัก
Area: การพัฒนาบุคลากร โจทย์หลัก แก้ปัญหาการพัฒนาบุคลากร ในธุรกิจซีพี เฟรชมาร์ท โดยใช้การจัดการความรู้ ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเอง (Self-Developing)

11 โจทย์ของงานวิจัย โจทย์รอง
Area: การพัฒนาบุคลากร โจทย์รอง แก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจซีพี เฟรชมาร์ท ให้เกิดการเรียนและรู้และนำไปใช้ได้จริง ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
Area: การพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (CPF KM) ให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร 2. เพื่อนำระบบการพัฒนาตนเองเข้ามาปรับใช้ในร่วมกับระบบการจัดการความรู้ (CPF KM) 3. เพื่อรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นครัวของโลก ตามวิสัยทัศองค์กร

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัย
Area: การพัฒนาบุคลากร 1. เกิดการผสมผสานและจัดเก็บของความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบ ให้มาอยู่ในระบบ KM 2. พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Developing) 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง

14 Thank You พลังงาน พลังคน


ดาวน์โหลด ppt Research Methodology (Homework1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google