งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Breakdown Structure [WBS]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Breakdown Structure [WBS]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Breakdown Structure [WBS]
หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนลียี มช. จัดทำโดย นส.จงลักษณ์ สมร่าง

2 Work Breakdown Structure
หน่วยการเงิน และบัญชี การเงินรับ ออกใบเสร็จ -เงินสด -เอกสารประกอบ นำเงินฝากธนาคาร/นำส่งกองคลัง บันทึกรับ -ใบเสร็จ -ใบนำฝากธนาคาร -ใบนำส่งกองคลัง เก็บเข้าแฟ้มรับรายเดือน การเงินจ่าย จัดทำเช็ค -เอกสาร -เขียนเช็คตามเอกสาร เสนอผู้บริหารลงนามในเช็ค เรียกซัพพลายเออร์รับเช็ค บันทึกจ่าย ใบสำคัญจ่าย เก็บเข้าแฟ้มจ่ายรายเดือน บัญชี ปรับปรุง ปิดบัญชี และจัดทำรายงาน รายงานการเงิน เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน

3 Work Breakdown Structure
การเงินรับ Resources time cost ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจเอกสาร เอกสาร 10 นาที ไม่มี รับเอกสารพร้อมเงินสด เอกสาร/เงินสด 2 นาที เขียนใบนำฝาก หรือ จัดทำหนังสือนำส่งกองคลัง ใบนำฝากธนาคาร/เงิน 1 นาที บันทึกบัญชี ลงบันทึกบัญชีรับในระบบ 3 มิติ ใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร/ระบบบัญชี 3 มิติ เก็บเอกสารเข้าแฟ้มรับ ใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร/แฟ้ม 65 บาท /เดือน

4 Work Breakdown Structure
การเงินจ่าย Resources time cost งานจัดทำเช็ค รับเอกสารจากพัสดุ เอกสาร 1 นาที ไม่มี ตรวจสอบเอกสาร 5 นาที จัดทำเช็คและใบสำคัญจ่ายตามเอกสาร เช็ค และเอกสาร เสนอผู้บริหารลงนาม 1 วัน เรียกซัพพลายเออร์รับเช็ค บันทึกบัญชี ลงบันทึกบัญชีจ่ายในระบบ 3 มิติ เอกสารและใบสำคัญจ่าย/ ระบบบัญชี 3 มิติ 10 นาที เก็บเอกสารเข้าแฟ้มจ่าย เอกสารและใบสำคัญจ่าย/ แฟ้ม 65 บาท /เดือน

5 Work Breakdown Structure
บัญชี Resources time cost ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี รายงานแยกประเภท 3 วัน ไม่มี ตรวจสอบงบทดลอง แยกตามกองทุน แผนงาน แหล่งเงิน รายงานงบทดลอง 1 วัน ตรวจสอบงบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย รายงานงบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย 2 ชั่วโมง ลงบันทึกบัญชีปรับปรุงในระบบ 3 มิติ เอกสารการปรับปรุง 10 นาที จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน,งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Reconcile/bank statement 2 วัน จัดทำรายงาน พร้อมหนังสือนำส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานงบการเงินประจำเดือน 15 นาที เสนอผู้บริหารลงนาม ออกเลขหนังสือออก(นำส่ง)/สำเนาเอกสารเข้าแฟ้ม


ดาวน์โหลด ppt Work Breakdown Structure [WBS]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google