งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่Ambassador Bilingual School (ABS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่Ambassador Bilingual School (ABS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่Ambassador Bilingual School (ABS)

2 แผนผังองค์กร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ รองฯฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองฯฝ่ายการบริหารงานทั่วไป รองฯฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการ หัวหน้าครูต่างประเทศ ครูประจำชั้นระดับอนุบาล ครูประจำชั้นระดับประถม ครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายปกครอง ที่ปรึกษาทางวิชาการ

3 นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ ผู้อำนวยการ
นายปรีชา    ศุภกาญจนพันธุ ผู้อำนวยการ Ms. Jeanann  Celli   Grade 6 ClassTeacher นางสาวรุ่งทิวา บุญบุตร ครูประจำชั้น ป.6

4 หน้าที่ครูประจำชั้น ป.6

5 หัวข้องานวิจัย ระบบการจัดการความรู้สำหรับการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่Ambassador Bilingual School (ABS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google