งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร
Microsoft Word ScreenCapture การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร การจับภาพทางหน้าจอ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามองเห็น การจับภาพเฉพาะ dialog หรือหน้าต่าง ที่ Active อยู่เท่านั้น เรียบเรียงโดย อ.ดร.ชุรี เตชวุฒิและอ.วรวุฒิ ศรีสุขคำ

2 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร (ต่อ)
การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามองเห็น เลือกสิ่งที่ต้องการจะ capture ให้แสดงออกทางหน้าจอภาพที่กำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม Prnt Scr (Print Screen) 1 ครั้ง กำหนดตำแหน่ง cursor ที่ต้องการจะนำรูปภาพที่ capture ไปวาง เลือกที่ Home ในเท็บ clipboard เลือก paste หรือ คลิกเมาส์ด้านขวา ->เลือก paste จะเห็นภาพที่ได้ capture ปรากฏในเอกสาร

3 ลักษณะรูปที่ capture ทั้งหน้าจอ ด้วยการกดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม Prnt Scr

4 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร (ต่อ)
การจับภาพเฉพาะ dialog หรือหน้าต่าง ที่ Active อยู่เท่านั้น เลือกสิ่งที่ต้องการจะ capture ให้แสดงออกทางหน้าจอภาพที่กำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม Alt + ปุ่ม Prnt Scr (Print Screen) 1 ครั้ง กำหนดตำแหน่ง cursor ที่ต้องการจะนำรูปภาพที่ capture ไปวาง เลือกที่ Home ในเท็บ clipboard เลือก paste หรือ คลิกเมาส์ด้านขวา ->เลือก paste จะเห็นภาพที่ได้ capture ปรากฏในเอกสาร

5 ลักษณะรูปที่ capture เฉพาะส่วนที่ Active ด้วยการกดปุ่ม Alt + ปุ่ม Prnt Scr


ดาวน์โหลด ppt การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google