งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring) อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480

2 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. เลือกเมนูด้านบนหัวข้อ “ลงชื่อเข้าใช้ระบบ” 3. กรอก Username (หมายเลขบัตรประชาชน) และ Password 1 2 3 Company Logo

3 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
4. เลือกปีงบประมาณ 5. เลือกเมนูหลักหัวข้อ “โครงการที่ดำเนินการ-On” 5 4 Company Logo

4 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
6. เลือกหัวข้อ “ดำเนินการ” 6 Company Logo

5 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
7. เลือกหัวข้อ “รายงานผลการวิจัย” 8. เลือก “ดำเนินการ” 7 8 Company Logo

6 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
9. เลือกหัวข้อ “เพิ่มแผนวิจัยใหม่” 9 Company Logo

7 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
10. กรอกแผนดำเนินงานวิจัยตามแบบฟอร์ม 11. เลือกหัวข้อ “บันทึกแผนงานวิจัย” 10 11 Company Logo

8 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
12. หากต้องการลบแผนงานวิจัย เลือกเครื่องหมายรูปกากบาท 13. หากต้องการแก้ไขแผนงานวิจัย เลือกเครื่องหมายรูปดินสอ 14. หากต้องการเพิ่มแผนงานวิจัยอีก เลือกหัวข้อ “เพิ่มแผนวิจัยใหม่” 12 13 14 Company Logo

9 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
15. เลือกหัวข้อ “รายงานความก้าวหน้า” 16. เลือก “ดำเนินการ” 15 16 Company Logo

10 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
17. กรอกแผนดำเนินงานวิจัยตามแบบฟอร์ม 18. เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูล” 17 18 Company Logo

11 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
19. เมื่อต้องการส่งรายงานความก้าวหน้า เลือกหัวข้อ “ยืนยันการส่ง” 20. เมื่อต้องการยกเลิก เลือกหัวข้อ “ย้อนกลับ” 19 20 Company Logo

12 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
21. เลือกหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์” 22. เลือก “ดำเนินการ” 21 22 Company Logo

13 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
23. กรอกแผนดำเนินงานวิจัยตามแบบฟอร์ม 24. เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูล” 23 24 Company Logo

14 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
25. เมื่อต้องการส่งรายงานความก้าวหน้า เลือกหัวข้อ “ยืนยันการส่ง” 26. เมื่อต้องการยกเลิก เลือกหัวข้อ “ย้อนกลับ” 25 26 Company Logo

15 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google