งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556
Strategic management ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึกปฏิบัติมากๆ
เรียนรู้ อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป ปัญญา มอง ฟัง การเปลี่ยนแปลง ทันโลก คิด ถาม ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย ใจ ศรัทธา ทำ กิจกรรม โครงการ

4 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15%สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน เริ่มคราวหน้า 11 มิถุนายน 2556 นั่งตามเลขที่ จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนครั้งต่อไปส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหารเชิงกลยุทธ์” ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษาธุรกิจท้องถิ่นงานกลุ่ม 10% กรณีศึกษางานกลุ่ม Dummy 25% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

5 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control

6

7 ไปให้ถึง คิดให้ไกล Tacit Explicit รู้เขา รู้เรา D>S
Think Global Respond คิดให้ไกล ไปให้ถึง รู้เขา รู้เรา Tacit Explicit Opportunities Strength Inside- Out Outside in Act Local Sense D>S เก่งทางโลก มีแต่เอา S>D เก่งทางธรรม มีแต่ให้

8 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

9 The world is SMALLER. The world is FLATTER. The world is SMARTER.

10 มองให้ไกล คิดให้ได้ Mind-set คิดให้ไกล ไปให้ถึง

11 กรอบแนวคิดภาพรวม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน/จูงใจ ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายของจังหวัด ค่านิยมร่วมของจังหวัด วิสัยทัศน์ การเทียบเคียง ระดับองค์กร BSC แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ/แนวทาง เป้าหมายยุทธศาสตร์ การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ระดับ หน่วยธุรกิจ ปัจจัยสำเร็จ ห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระดับบุคคล การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุง การวัดเชิงยุทธศาสตร์ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม บุคคลากร กรอบรม/สนับสนุน กำกับยุทธศาสตร์ การดำเนินยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google