งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556

2 About Me รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์
วิศวไฟฟ้า ม.ขอนแก่น MBA Finance NIDA BOI BOI โตเกียว ผอ.BOI ภาคเหนือ อาจารย์ มช ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ About Me BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดี ม.แม่โจ้ ม.ราชมงคลล้านนา

3 คาดหวังว่าจะมาเอาอะไร
หลง ของขลัง เอกสารบรรยาย ใบ้หวยให้เลย ศรัทธา ปัญญา รู้ ของดี เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน คิดเองได้ แต่ก่อนผมว่าผมรู้มาก แต่วันนี้ผมเริ่มรู้ว่าผมไม่รู้อะไรมากขึ้นทุกที

4 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึกปฏิบัติมากๆ
มอง แบบคนแก่ ปัญญา ฟัง แบบผู้ใหญ่ เรียนรู้ คิด ถาม แบบเด็ก ใจ ศรัทธา แบบวัยรุ่น ทำ

5 หัวข้อวันนี้ รู้เขา รู้เรา แรงจูงใจอะไรทำให้มาลงทะเบียนวิชานี้
เข้าใจว่าวิชานี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไร คาดหวังว่าจะได้อะไรจากวิชานี้ ทั้งตัวอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอน อยากให้มีการมอบหมายงานและวัดผลอย่างไร

6 สุตมยปัญญา ฟังเขาเล่า
จินตมยปัญญา ค้นหามาก ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ

7 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 20 %สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 15 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนถัดไป ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหารการผลิต” 20%ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ภาวนามยปัญญา ทดสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 5 % 15% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

8 สารบัญหนังสือ

9 @ copyright chaiyot suntivong
คุณภาพห้ามต่อรอง อาจารย์ ตรง ความคาดหวัง การรับรู้ ไม่ตรง นักศึกษา @ copyright chaiyot suntivong

10 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

11 หัวข้อเรียน แนะนำหลักสูตร ทำไมต้องเรียนวิชานี้ เรียนอย่างไร
เอาไปใช้เรียนอะไรต่อ

12 แนะนำหลักสูตร POM เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ธุรกิจ
การสอนจะไปในแนวทางการบริหารเทคโนโลยีการผลิต ในเชิงยุทธ์ศาสตร์สอนในมุมมองของผู้บริหาร เนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ภาพรวมและกลยุทธ์การบริหารการผลิต ส่วนที่ 2 การออกแบบการผลิต ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต

13 ภาพรวมการบริหารการผลิต
Entrepreneurship and Business Business Function Business Environment Competition Strategy concept

14 “What is Business? ธุรกิจ คือ การ ผสมผสานของเทคโนโลยี
ลักษณะของสินค้า และบริการ ความต้องการของตลาด ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

15 Business Proposition Profits = Quantity (Revenue - Cost) MARGIN
3 most fundamental variables in Business

16 Deming’s Transformation Model
Consumer Research Consumer Research Transformation Process Inputs Outputs Edward Deming (look up addition information about Deming) took the traditional transformational model another step forward by asking the question: “What do consumers like or dislike about a product”. Then taking this information back (feedback loop) to adjust inputs and/or the transformation process (redesign the product) to provide a product which does meet the consumer’s demands. This model was developed in the early 1950’s and at the concept of gathering consumer information and using it to modify a product was a major step in the field of marketing. As you learn more about OM, it should become apparent that OM, marketing, and IS (Information Systems) are extremely interlinked and have major direct impact on finance.

17 ผลิต การเงิน ขาย การบริการ เตรียมอาหาร รับOrder ระบบธุรกิจ ความต้องการ
ของลูกค้า ความพึงพอใจ เตรียมอาหาร รับOrder ผลิต การเงิน ขาย การบริการ

18 Operation หมายถึง กิจการผลิต หรือ บริการก็ได้ เป็นกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation) input ไปเป็น output

19

20 ลูกค้าเป็นใหญ่ จงถามลูกค้าว่าอยากได้อะไร
แนวคิดธุรกิจ ลูกค้าเป็นใหญ่ จงถามลูกค้าว่าอยากได้อะไร ผลิตอย่างไร บริการ การสื่อสาร บริษัท ลูกค้า อยากมีกำไร ขายอย่างไร ข่าวสาร เงิน อยากได้อะไร การทำธุรกิจจึงต้องมีมุมมองหลัก 3 ประการ ด้านตลาด ทำอย่างไรจึงให้บริการขายได้ ด้านการผลิต ให้บริการอย่างไรดีที่สุด ด้านการเงิน หาเงินมาจากไหน ธุรกิจที่ดี: ผลิตหรือบริการเป็น/ได้ ขายดี มีกำไร ไม่เสี่ยง ทำประโยชน์ให้สังคม

21 CORE BUSINESS FUNCTIONS
เคยเห็นเก้าอี้มีกี่ขา? FINANCE MARKETING OPERATIONS

22 Business Functions เก้าอี้ 3 ขา ต้องแข็งแรงทั้ง 3 ขา
การผลิต/บริการ การตลาด การเงิน เก้าอี้ 3 ขา ต้องแข็งแรงทั้ง 3 ขา แผนธุรกิจจึงต้องมีแผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการเงิน

23 Why is OM important? Basis for corporate strategy Provide flexibility
Lower cost Provide variety Improve quality Increase value

24 Examples of OM strategy
Inter-changeability of parts Made to order v. s. Made to stock Speed and flexibility Global product Low cost producer

25 The Logic Goal – Increase profit Profit = Total Revenue – Total Cost
Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC)

26 The Logic (continued) * Increase Total Revenue: * Lower costs:
Raise price Increase quantity * Lower costs: Fixed costs (faster development) Variable costs (productivity, efficiency)

27 Classification of OM Systems
Several ways to classify. Here are two ways: I Based on process & # of units in a batch 1. Project – make one unit 2. Unit or Batch – Make a small # of units Repetitive production – assembly line 4. Continues operation – infinite batch size

28 Classification of OM Systems
II Based on nature of output. Manufacturing Service Tangible output Intangible Capital intensive Labor intensive Highly automated Not Higher productivity Lower productivity Lower cost/unit Higher cost/unit

29 Classification of OM Systems (continued)
Manufacturing Service Less customer contact More Located close to Close to resources customer Output inventoriable Not inventoriable Standardized output Customized

30 Current trend – Best of both Worlds
From Manufacturing: Lower cost/unit Higher productivity Speed From Service: Customization Variety Customer contact

31 Current trend – Best of both Worlds
“Mass produce customized products”

32


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google